Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська музична література : навч. посіб. для учнів дит. муз. шкіл. Ч. 1 / авт.-упоряд. Казак І. І. - [Рівне : Б.м.], 2007. - 142 с. ***1Мистецтво  У корзину
2У45Українська Греко-Католицька церква. Патріарший собор, 3-я сесія. Ісус Христос – джерело відродження українського народу, Львів, 30 черв. – 4 лип. 2002 р. / Укр. Греко-Католицька церква, Патріарший Собор. — Львів, 2002. - 238 с.1Релігія  У корзину
3У45Українська екологічна енциклопедія / За ред. Р. Дяківа ; Міжнар. екон. фундація, Ін-т українознав. М-ва освіти і науки України. — Київ, 2003. — 579 с.1Природничі науки  У корзину
4У45Український музей. Збірник 1 / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. ; голова ред. ради С. П. Кролевець. — Репр. перевид. 1927 р. — Київ : Фенікс, 2007. — 343, VI, [9] с. : іл., табл., [57] арк. іл. — (Серія «Пам’ятки історії. XX століття»).98Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 7. - Стп. 641-736 : іл. - Зміст: Самійленко, Старицька-Черняхівська, Залозний, Панченко, Бачинський, Шелухин, Колесса, Романова, Ганин-Буцманюк, Олександра С., Вівторок.4Художня література  У корзину
6У45Український соціум / [Власюк О.С., Крисаченко В.С., Степико М.Т. та ін. ; За ред. Крисаченка В.С.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ : Знання України, 2005. — 791 с. : табл. * *1Філософські науки  У корзину
7У45Ucraina terra Cosaccorum : Україна – земля козацька : бібліогр. нарис / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди» [та ін. ; ред.: А. Шевченко, В. Коцур ; бібліографи-уклад.: О. Шкира, Л. Губар, Л. Забарило ; авт. передм.: А. Шевченко та ін.]. — Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», 2008. — 225 с. : портр., [3] арк. фотоіл. * *1Література універсального змісту  У корзину
8У45”Україно, моя Україно”, Міжнар. пленер. Міжнародний пленер ”Україно, моя Україно” за участю професійних художників української діаспори з Австрії та ін. : [альбом]. — Київ : [б. в.], 2005. — 36 с. : іл. (vf)2Мистецтво  У корзину
9У45Українка, Л. Кримські відгуки : вірші, оповідання / Леся Українка ; [упоряд. Д. Кононенко ; передм. Д. Павличка ; худож. О. А. Івахненко]. — Сімферополь : Таврія, 1981. — 134 с. : іл.1Художня література  У корзину
10У45Украинская Советская Энциклопедия. Т. 1. А - Борона. - Киев : Гл. ред. УСЭ, 1978. - 552 с.4Література універсального змісту  У корзину
123456789101112131415161718192021222324