Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українсько-австрійські зустрічі = Ősterreichisch – ukrainische Begegnungen / [А. Каппелер та ін.]. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. — 346 с.1Історія  У корзину
2У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 12. Листи (1903-1913). - Київ : Наук. думка, 1979. - 694 с.2Художня література  У корзину
3У45Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання : (1847–1914) : зб. док. і матеріалів / Ін-т історії України НАН України, Центр. держ. іст. архів України, м. Київ ; упоряд. Геннадій Боряк. — Київ : Кліо, 2015. — LXI, [I], 807, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
4У45Українська та зарубіжна культура : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / [Вечірко Р.М., Семашко О.М., Олефіренко В.В. та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. — Київ, 2003. — 367 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українське питання : [Книга виконує роль своєрідного енциклопедичного посібника з українознавства] / укр. пер., упоряд., передм. і прим. М. С. Тимошика. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 220 с.8Історія  У корзину
6У45Українська наукова термінологія. Природничі науки : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 2 листоп. 2012 р. № 4 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 2012. - 101 с.125Філологічні науки  У корзину
7У45Українська етнологія : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В.К.Борисенко, М.В.Гримич, О.П.Гончаров та ін. ; За ред. В.Борисенко]. — Київ : Либідь, 2007. — 398, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
8У45Україна багатоетнічна = Multiethnic Ukraine / Держ. ком. України у справах національностей та релігій ; [упоряд. Саган О. Н., Пилипенко Т. І.]. — Київ : Світ знань, 2008. — 155 с. : іл.1Політика  У корзину
9У45Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда … / [за заг. ред. В. Сергійчука]. — Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. — 711 с. : іл.2Історія  У корзину
10У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 11. - Стп. 1057-1184 : іл. - Зміст: Олесь, Будяк, Алчевська, Тенянко, Супруненко, Романченко, Волошка, Капельгородський, Капій, Жук, Онацький, Огієнко, Твердохліб, Філянський, Чупринка, Сохачевська, Гай, Алешко, Тарноградський.2Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324