Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У59Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та допов. (2010) / Держ. наук. установа ”Книжкова палата України ім. І. Федорова” ; [наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ. Б. С. Волох ; підгот.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан]. — Київ : Книжкова палата України, 2013. — 167 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2У64Уорпол, Джуди. Радость Его присутствия : Бог приглашает вас испытать / Джуди Уорпол ; [пер. с англ. Т. Хмелевской]. — Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2019. — 182, [1] с.1Релігія  У корзину
3У67Управление группами : Учеб. для студентов вузов / [Н.И.Редина, Е.В.Комарова, В.В.Гавяда, С.А.Шмелева] ; Днепропетр. гос. финансовая акад. — Днепропетровск, 2005. — 303 с. : ил., табл.1Економіка  У корзину
4У69Урбанский, В. М. Дмитрий Граве и время / В.М. Урбанский ; НАН Украины ; [Отв. ред. А.Н.Боголюбов]. — Киев : Наук. думка, 1998. — 266, [4] с., [8] л. ил.1Історія  У корзину
5У69Урбаністика : конспект лекцій для студ. спец. 7.092103 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; [уклад. А. П. Осітнянко]. — Київ, 2004. — 82, [15] с. : іл., табл., [1] арк. портр.1Економіка  У корзину
6У71Уроки Дмитра Прилюка : [спогади, літ. твори] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-сост.: М. М. Сорока]. — Київ : Експрес-об’ява, 2015. — 388, [3] с. : іл., [16] арк. іл. — (Золоті імена української журналістики; вип. 5).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7У71Уроки з психології. - Київ : Шк. світ, 2002. - 112 с. - (Психолог. Бібліотека).1Психологія  У корзину
8У73Уряди України у ХХ ст. : наук.-докум. вид. - Київ : Наук. думка, 2001. - 607 с.1Держава і право  У корзину
9У74Усатенко, Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє : Українознав. вимір / НДІ українознавства, Пост. комісія Київради з питань гуманіт. політики. — Київ : Наук. думка, 2003. — 284, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10У80Устич, С. І. Методологія системного дослідження транскордонних процесів та її соціальна імплементація. - Ужгород : Ліра, 2014. - 352 с.1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324