Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 247 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003-. Т. 1. — Національна бібліографія України, 1798-1911. - 2003. — 673 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2У45Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літератур. критики XX ст. : (у 3 кн.) / Василь Яременко, Євген Федоренко. — Київ : Рось, 1994-1995. — (Бібліотека журналу ”Дніпро”). Кн. 2 : [підготов. текстів Б. Яременка ; наук. ред. А. Погрібний]. — Київ : Рось, 1994. — 718, [1] с.0Художня література  У корзину
3У45Україна була його любов’ю… : (Спогади про Іллю Шульгу) / Вінниц. обл. об-ня, ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка. — Вінниця : Власюк, 2003. — 122, [1] с., [8] арк. іл.0Історія  У корзину
4У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003.-. Т. 3. — Національна бібліографія України. Науково-допоміжний апарат. - 2003. — 664, [2] с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми : зб. наук. пр. / [С. В. Оляніна та ін.]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 271 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
6У45Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу", № 2 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 20109 - 343 с.0Філологічні науки  У корзину
7У45Україна в Центрально-Східній Європі : наук. розвідки. Вип. 11 / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. нац. ком. з вивч. країн Центр. і Півден.-Схід. Європи. - Київ, 2011. - 342 с.0Історія  У корзину
8У45Українська лінгвостилістика XX – початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела / НАН України, Ін-т укр. мови ; [уклад.: Бибик С. П. та ін. ; відп. ред. Єрмоленко С. Я.]. — Київ : Грамота, 2007. — 366, [1] с.0Філологічні науки  У корзину
9У45Україно, нене моя! : Сповідь : поезії, писанки… : збірник / упоряд. О.Шевченка ; передм. Я.Гояна. — Київ : Веселка, 1993. — 326, [1] с. : іл. ^0Художня література  У корзину
10У45Українська література у портретах і довідках : Давня література – література XIX ст. : Довідник / [Кононенко П.П., Погрібний А.Г., Денисюк С.П. та ін.] ; [Редкол.: С.П.Денисюк та ін.]. — Київ : Либідь, 2000. — 358 с.2Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425