Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У33Іван Ужевич та його «Граматика словенська» 1643, 1645 рр. або перші кроки духовної інтеграції в Європу / Дослідж. та іст. комент. проф. А. П. Ярещенка. — Харків : Прапор, 2006. — 252, [2] с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
2У34Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22 000 слів та виразів / уклад. О. Угрінович. - Київ : Криниця, 2015. - 416 с.2Філологічні науки  У корзину
3У34Узники : Кн. воспоминаний / [Кондратцева Н.А.]. — Донецк : Донеччина, 2002. — 157 с.1Історія  У корзину
4У44Укладання друкованих каталогів книг гражданського друку (XVIII – початок XX ст.) із фондів бібліотек України : (метод. посіб.) / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Р. С. Жданова ; наук. ред. П. І. Рогова]. — Київ, 2005. — 124 с. : табл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська мова : довідник школяра / уклад. О.А. Росінська. - Донецьк : БАО, 1999. - 400 с.1Філологічні науки  У корзину
6У45Україна: інтелект нації на межі століть / [Врублевський В.К., Ворона В.М., Канигін Ю.М. та ін.] ; Укр. т-во «Інтелект нації». — Київ : Інформ.-вид. центр «Інтелект», 2000. — 507 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
7У45Українське Різдво на Мараморощині / упоряд. Олекса Бевка. — Київ : Етнос, 2008. — 382 с. : іл. — (Фольклор української діаспори).1Художня література  У корзину
8У45Українська минувшина : іл. етногр. довідник / [А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В Косміна та ін.]. — Київ : Либідь, 1993. — 254 [1] с., 16 арк. іл.1Історія  У корзину
9У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 6. - Стп. 545-640 : іл. - Зміст: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз.3Художня література  У корзину
10У45Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І. С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. — Київ : КММ, 2012. — 484 с., [1] арк. портр. — (Не все сплива рікою часу…).1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324