Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. — Київ : Укр. прес-група, 2014. — 383 с. : іл. — (Бібліотека газети ”День”). 1Історія  У корзину
2У45Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. [В 4 т.]. Т. 3. Документи і матеріали, серп. 1976 – 10 груд. 1978. — Харків : Фоліо, 2001. — 239 с. : табл.1Політика  У корзину
3У45Україна модерна / Ін-т іст. досл., Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : Критика, 2000-. 2013: Число 202Історія  У корзину
4У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003-. Т. 1. — Національна бібліографія України, 1798-1911. - 2003. — 673 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літератур. критики XX ст. : (у 3 кн.) / Василь Яременко, Євген Федоренко. — Київ : Рось, 1994-1995. — (Бібліотека журналу ”Дніпро”). Кн. 2 : [підготов. текстів Б. Яременка ; наук. ред. А. Погрібний]. — Київ : Рось, 1994. — 718, [1] с.1Художня література  У корзину
6У45Україна була його любов’ю… : (Спогади про Іллю Шульгу) / Вінниц. обл. об-ня, ВУТ «Просвіта» ім. Т.Шевченка. — Вінниця : Власюк, 2003. — 122, [1] с., [8] арк. іл.1Історія  У корзину
7У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, 1798-1923 : бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2003.-. Т. 3. — Національна бібліографія України. Науково-допоміжний апарат. - 2003. — 664, [2] с. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8У45Українська художня культура: пам’яткоохоронні проблеми : зб. наук. пр. / [С. В. Оляніна та ін.]. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2011. — 271 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
9У45Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу", № 2 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 20109 - 343 с.1Філологічні науки  У корзину
10У45Україна в Центрально-Східній Європі : наук. розвідки. Вип. 11 / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. нац. ком. з вивч. країн Центр. і Півден.-Схід. Європи. - Київ, 2011. - 342 с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324