Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Український BEST : [міні-енцикл. кн. подій] : Вершини ; Крас. письменство ; Голос душі [та ін.] / [упоряд. К. Родик, Д. Стус]. — Київ : Абрис ; Книжник-Ревю, 2002]. — 191 с. : іл. - (Книжка року’2001). 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2У45Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод. [В 4 т.]. Т. 2. Документи і матеріали, 9 листоп. 1976 – 2 лип. 1977. — Харків : Фоліо, 2001. — 195 с. : табл.1Політика  У корзину
3У45Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Від-ня «Науково-дослідний центр періодики». — Львів : Оріяна-Нова, 2007-. Т. 1 1812-1890 рр. / [уклад.: М.М.Романюк та ін. ; відп. ред. Л.В.Сніцарчук], 2007. — 558, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Україна. Конституція (1996). Конституція України : Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — Київ : Просвіта, 1997. — 79 с. 1950Держава і право  У корзину
5У45Українська культура : лекції / [упоряд. С.В.Ульяновська] ; за ред. Д.В. Антоновича. — Київ : Либідь, 1993. — 588 с. : портр., 56 арк. іл. — (Пам’ятки історичної думки України).2Історія  У корзину
6У45Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 31 трав. - 1 черв. 2012 р. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 688 с.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
7У45Українська новелістика кінця XIX – початку XX ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми (ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі). — Київ : Наук. думка, 1989. — 684, [1] с. — (Бібліотека української літератури).1Художня література  У корзину
8У45Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літератур. критики XX ст. : (у 3 кн.) / Василь Яременко, Євген Федоренко. — К. : Рось, 1994-1995. — (Бібліотека журналу ”Дніпро”). Кн. 1 : [підготов. текстів Б. Яременко ; наук. ред. А. Погрібний], 1994. — 702, [1] с. 4Художня література  У корзину
9У45Українське слово : хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. У 3 кн. Кн. 3 / Василь Яременко, Євген Федоренко. — Київ : Рось, 1994. — 687 с.3Художня література  У корзину
10У45Український художній авангард : підручна бібліографія до теми : бібліограф. покажч. / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськ. держ. адмін., Публіч. б-ка ім. Лесі Українки, Від. мистецтв ; [уклад. Криворучко Л. С., Іванова М. Г.]. — Київ : Публіч. б-ка ім. Лесі Українки, 2008. — 74, [4] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324