Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська література XVI–XVIII ст. та інші слов’янські літератури / АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. О. В. Мишанич]. — Київ : Наук. думка, 1984. — 311 с.1Філологічні науки  У корзину
2У45Українські письменники. Біо-бібліографічний словник. У 5 т. Т. 1. Давня українська література (ХІ-ХVІІІ ст.) / уклав Л. Є. Махновець. - Харків : Прапор, 2005. - 976 с.3Філологічні науки  У корзину
3У45Українська Радянська Енциклопедія. Т. 11, кн. 1. Стодола - Фітогеографія. - Вид. 2-е. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1984. - 608 с. : іл.2Література універсального змісту  У корзину
4У45Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. / За ред. О.В.Сухомлинської. — Київ : Либідь,.-. Кн. 2 XX століття / [О.В.Сухомлинська, Н.П.Дічек, Т.О.Самоплавська та ін.], 2005. — 549, [1] с. : портр. ***2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства : До 10-річчя заснування (1994-2004) : Бібліогр. покажч. / [Держ. ком. архівів України та ін. ; Уклад. Л.П.Одинока, Р.В.Романовський]. — Київ, 2004. — 124, [1] с. — (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки / [Редкол.: H.М.Христова (голов. ред.) та ін.]; Вип.10). * *1Історія  У корзину
6У45Українська мова : практикум : посіб. для студ. ф-тів журналістики ун-тів / О. М. Пазяк, О. А. Сербенська, М. І. Фурдуй, Л. Ю. Шевченко. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ : Либідь, 1990. — 222, [1] с. * *1Філологічні науки  У корзину
7У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 9. - Стп. 833-960 : іл. - Зміст: Вороний, Галіп, Чернявський, Лепкий, Ружний, Мальований, Залізняк, Крижан-паша, Козловський, Кибальчич, Мадичевський, Кузьменко, Карманський.5Художня література  У корзину
8У45Українська мова : Навч. посіб. для неатест. з укр. мови в серед. навч. закл. / [Я.В.Януш, В.С.Марченко, І.С.Крисюк та ін.] ; За заг. ред. Я.В.Януш ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ, 2006. — 312 с. : іл., табл. * *2Філологічні науки  У корзину
9У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 26 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2017. - 372 с.1Мистецтво  У корзину
10У45Український орфографічний словник : близько 172 000 сл. / НАН України. Укр. мовно-інформ. фонд. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні ; за ред. В.Г.Скляренко ; [уклали: В.В.Чумак та ін.]. — 7-е вид., перероб. і допов. — Київ : Довіра, 2007. — 983 с. — (Словники України).3Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324