Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”, Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи. — [Київ] : Критика, 1999-. 2003: Вип. 93Історія  У корзину
2У45Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”, Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи. — [Київ] : Критика, 1999-. 2006: Вип. 121Історія  У корзину
3У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2018: Вип. 16.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2021: Вип. 22. ***2Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська біографіка XXI століття: мозаїка контекстів і форм / [Попик В. І. та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2021. — 399 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6У45Українська мова : тексти і завдання для розвитку усн. мовлення інозем. студентів для всіх спец. : навч.-метод. посіб. / уклад. О. М. Присяжнюк. — Київ : Персонал, 2016. — 48 с.169Філологічні науки  У корзину
7У45Українка, Леся. Зібрання творів. У 12 т. Т. 3. Драматичні твори (1896-1906). - Київ : Наук. думка, 1976. - 399 с.2Художня література  У корзину
8У45Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. / За ред. О.В.Сухомлинської. — Київ : Либідь, 2005-. Кн. 1 X – XIX століття / [О.В.Сухомлинська, Н.П.Дічек, Т.О.Самоплавська та ін.], 2005. — 621, [1] с. : портр. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9У45Українська Радянська Енциклопедія. Т. 2. Боронування - Гергелі. - Вид. 2-е. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1978. - 542 с. : іл.1Література універсального змісту  У корзину
10У45Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. - Вип. 34. - Київ, 2008. - 464 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324