Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. Верстюк (голова), С. Віднянський, Р. Пиріг, І. Матяш, Д. Вєдєнєєв, В. Бойко, Д. Казіміров.- Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2018. - 384 с.10Історія  У корзину
2У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2019: Вип. 17.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
3У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 3. - Стп. 257-352 : іл. - Зміст: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицький, Воробкевич Сидір.2Художня література  У корзину
4У45Українські метаморфози : Політика. Економіка. Суспільство : [вибірка ст., які публікувалися в часописі Osteuropa] / Фонд Фрідріха Науманна ”За свободу” ; [пер.: Андрій Бакланов та ін. ; наук. ред. Юрій Дуркот]. — Київ : К. І. С., 2010. — 239 с. : іл., табл., [2] арк. схем.1Політика  У корзину
5У45Українська Літературна Енциклопедія : [в 5 т.] / [Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР ; редкол.: Дзеверін І. О. (відп. ред.) та ін.]. — Київ : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988-. Т. 1 : А – Г, 1988. — 533, [1] с. : іл., портр., [10] арк. іл.1Філологічні науки  У корзину
6У45I the secoli dell’iconografia Ukraina : catalogo della mostra. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. (Українська ікона трьох століть : каталог виставки, італ. мовою).99Мистецтво  У корзину
7У45Український історичний календар, [1995] / за ред. П. П. Толочка. - Київ, 1994. - 223 с. - (Пам’ять століть, 1994, № 5).9Історія  У корзину
8У45Українка, Леся. Твори. В 10 т. Т. 1. - Київ : Дніпро, 1963. - 467 с.1Художня література  У корзину
9У45Україна модерна / Ін-т іст. досл., Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ : Критика, 2000-. 2003: Число 81Історія  У корзину
10У45Український гуманітарний огляд / Нац. ун-т ”Києво-Могил. акад.”, Т-во дослідників Центр.-Схід. Європи. — [Київ] : Критика, 1999-. 2001: Вип. 61Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324