Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Український правничий альманах : щорічник / Київ. прав. т-во. — Київ, 2002-. 2002: № 1.1Держава і право  У корзину
2У45Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Б. І. Хорошун та ін. - Київ : НТУ, 2006. - 171 с.2Історія  У корзину
3У45Українська історична дидактика : Міжнар. діалог : Фахівці різ. країн про сучас. підруч. з історії : [Зб. наук. ст.] / Ін-т ім. Г.Еккерта з міжнар. дослідж. шк. підруч. та ін. ; [Відп. ред. М.Телус, Ю.Шаповал]. — Київ : Генеза, 2000. — 367 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 8 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2001. - 335 с.1Мистецтво  У корзину
5У45Леся Українка / авт.-упоряд. М.В. Гуць, Н.Л. Россошинська ; вступ. ст. О. Гончара. - Київ : Рад. шк., 1979. - 278 с.1Філологічні науки  У корзину
6У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1916 : бібліогр. покажч. - Вип. 3. 1901-1910. - Київ, 1999. - 732 с.9Література універсального змісту  У корзину
7У45Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / наук. ред. Віталій Дончик. — Київ : Наук. думка, 2015-. Т. 2 : Літературні дискусії другої половини XX століття, кн. 1 : [1960–1980-ті рр. / упоряд. та авт. прим.: Т. П. Головань, Н. О. Єржиківська], 2016. — 677, [1] с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
8У45Український письменник і політичний діяч Іван Багряний (1906-1963) : Бібліогр. покажч. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка ; [Уклад.: Т.О.Сосновська та ін. ; Наук. ред. Ю.М.Безхутрий]. — 2-е вид. — Харків, 2006. — 190, [1] с.2Філологічні науки  У корзину
9У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 12. - Стп. 1185-1280 : іл. - Зміст: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка.2Художня література  У корзину
10У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2020: Вип. 20.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324