Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 236 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Український вільний університет. Наукові записки Українського вільного університету. — Мюнхен, 1969-. 1969: Т. 9-10 (1967-1968) : Матеріали до історії української церкви.1Релігія  У корзину
2У45Українська орієнталістика : зб. наук. пр. викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.". Вип. 2-3. - Київ, 2007-2008. - 289 с. - Укр., пол., англ., яп., кит.1Філологічні науки  У корзину
3У45Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 396 с.7Історія  У корзину
4У45Українські часописи Львова, 1848-1939 : У 3 т.]. — Львів : Світ, 2001-. Т. 3 1920-1939, кн. 2 : 1929-1939 / [Упоряд.: Романюк М.М., Галушко М.В. ; Ред. О.Катола, Л.Сідлович], 2003. — 926 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5У45Українська фалеристика : З історії нагородної спадщини. У 2 кн. Кн. 1. – Київ : Либідь, 2004. – 479 с.2Історія  У корзину
6У45Українська література ХVІІІ ст. : Поетичні твори ; Драматичні твори ; Прозові твори. - Київ : Наук. думка, 1983. - 694 с. - (Бібліотека української літератури).2Художня література  У корзину
7У45Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 560 с.4Історія  У корзину
8У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 19 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2012. - 487 с.1Мистецтво  У корзину
9У45Українська співомовка / [упоряд., вступ. ст. В. Т. Косяченка ; редкол.: О. Є. Засенко та ін.]. — Київ : Рад. письменник, 1986. — 334, [8] с. : іл. — (Бібліотека поета).1Художня література  У корзину
10У45Українська музична література : навч. посіб. для учнів дит. муз. шкіл. Ч. 2 / авт.-упоряд. Казак І. І. - Рівне : [Б.м.], 2007. - 136 с. ***1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324