Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 122 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т60Торик, А., протоиерей. Флавиан : повесть Кн. 1 и 2. - Симферополь : Родное слово, 2010. - 430 с. *0Художня література  У корзину
2Т63Тотальний футбол : есеї / [упоряд.: С. Жадан ; пер.: Б. Матіяш та Д. Матіяш]. — Київ : Грані-Т, 2012. — 214, [1] с. — (De profundis).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Т63Тоффлер, Бетси-Энн. Словарь маркетинговых терминов : [Содержит около 3000 терминов] / Б. Тоффлер, Дж. Имбер ; [Пер. с англ. А.Г.Пивовар]. — Москва : ИНФРА-М, 2000. — 429, [1] с. : ил. — (Библиотека словарей «ИНФРА-М»).1Економіка  У корзину
4Т65Травкіна, О. І. Чернігівський колегіум (1700-1786). - Чернігів : ДКП РВВ, 2000. - 120 с. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Т65Трауберг, Л. З. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. Фильм начинается.. ; Трубы, входит зритель… ; Статьи. – Москва : Искусство, 1988. – 496 с. 1Мистецтво  У корзину
6Т65Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір. - Київ : Стилос, 2017. - 234 с. ^2Суспільні науки в цілому  У корзину
7Т65Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. — 207 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
8Т65Майдан. Погляд зсередини / авт.-упоряд. О. Трайдакало. - Київ : Вид. Мельник М. Ю., 2018. - 320 с. ᵖᵠ0Художня література  У корзину
9Т65Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 листоп. 2017 р. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 136 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Т66Третяк, В. І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Київ : Наук. думка, 2011. — 279 с.1Природничі науки  У корзину
12345678910111213