Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т35Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр., Каф. держ. упр. — Київ : Четверта хвиля, 2008-. 2011: Вип. 5. - 272 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Т35Терен, В. В. Осінні сузір’я : поеми / Віктор Терен ; [відп. ред. М. Славинський]. — Київ : Книга роду, 2008. — 141, [1] с., [4] арк. кольор. іл.1Художня література  У корзину
3Т36Тесленко, А. Ю. Твори / А. Ю. Тесленко ; [іл.: П. Т. Вишняк, О. І. Івахненко]. — Київ : Дніпро, 1977. — 206 с. : портр. * *1Художня література  У корзину
4Т36Тесленко, А. Ю. Твори. - Київ : Держлітвидав, 1956. - 542 с.1Художня література  У корзину
5Т36Тесленко, А. Ю. За пашпортом : Вибрані твори : Для середнього шкільного віку. — Київ : Веселка, 1977. — 259 с. — (Шкільна бібліотека).1Художня література  У корзину
6Т36Теорія та практика формування української національної ідеї / [Андреєва О. М. та ін. ; упоряд. і ред. О. К. Шевченко ; за заг. ред. О. С. Власюка] ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. — Київ : Фоліант, 2008. — 299 с. : табл.1Політика  У корзину
7Т37TERRA COSSACORUM : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова / відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2007. - 566 с.1Історія  У корзину
8Т37Тетерюк, Ю. С. Педагогічні принципи професора Олега Криштальського / Юлія Тетерюк. — Ужгород : Ліра, 2007. — 89, [1] с. : іл., ноти, [1] арк. фотоіл.1Мистецтво  У корзину
9Т38Test your level : тести для визначення рівня знань з англійської мови : навч. посіб. / МАУП. - Київ, 2007. - 136 с.10Філологічні науки  У корзину
10Т38Техніка і електрофізика високих напруг : [Навч. посіб. для студ. електротехн. спец. вищ. навч. закл.] / [В.О.Бржезицький, А.В.Ісакова, В.В.Рудаков та ін.] ; За ред. В.О.Бржезицького, В.М.Михайлова ; Нац. техн. ун-т «ХПІ». — Харків : ТОВ «Торнадо» ; Київ : НТУУ ”КПІ”, 2005. — 925 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
123456789101112131415161718