Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 122 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т48Ткаченко, А. О. Іван Драч : нарис творчості. - Київ : Дніпро, 1988. - 272 с.1Філологічні науки  У корзину
2Т49Тлумачний словник сортознавця / [уклад.: Волкодав В.В. та ін.]. — Київ : Укр. ін-т експертизи сортів рослин, 2007. — 85 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
3Т49Тмєнова, Н. П. Дискретна математика. Теорія множин і відношень. Комбінаторика. Числення висловлювань : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-ту", 2018. - 103 с.1Природничі науки  У корзину
4Т50Тоді, Філіп. Нарис історії Європейського Союзу : пер з англ. - Київ : АНОД ; К.І.С, 2001. - 136 с.1Історія  У корзину
5Т50Тофтул, М. Г. Логіка : посібник. — Київ : Вид. центр «Academia», 2003. — 368 с. : іл., табл. — (Альма-матер).1Філософські науки  У корзину
6Т50Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. [У 2 т.] Т. 1 Скорочена версія томів 1-6 Д.Ч.Сомервелла / пер. з англ. В.Шовкун. — Київ : Основи, 1995. — 613 с. 5Історія  У корзину
7Т50Тофтул, М. Г. Логіка : посібник для студентів вузів / М.Г. Тофтул. — Київ : Вид. центр «Academia», 1999. — 332, [3] с. : іл., табл. — (Гаудеамус).1Філософські науки  У корзину
8Т50«Тої слави козацької повік не забудем…» : Реком. бібліогр. покажч. з історії укр. козацтва / Нац. парлам. б-ка України; [Упоряд. В.М.Лой; Ред. В.Є.Зленко]. — Київ : ВАТ «Київ. правда», 2004. — 293 с. : іл.1Історія  У корзину
9Т51Токарчук, Б. А. Так кто же упырь? или Who is who : (Реакция читателя на книгу О.Бузины "Вурдалак Тарас Шевченко или Поддельный Кобзарь"). - Киев, 2014. - 31 с. ^1Історія  У корзину
10Т51Токарський, В. А. Ссавці Східної України : навч. посіб. [для біол. спец.] / В. А. Токарський, Н. В. Токарська ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. — 235 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
12345678910111213