Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т33Творча спадщина Симона Петлюри в конктексті сучасного державотворення : Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 125-річчю від дня народж. Голови Директорії та Голов. Отамана військ Укр. Нар. Респ. Симона Петлюри. Київ, 20 трав. 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка та ін. ; [За заг. ред. В.Сергійчука]. — Київ : [Укр. Вид. Спілка], 2005. — 237 с. * *1Історія  У корзину
2Т33Теорія, політика та практика сільського розвитку / [О. М. Бородіна та ін.] ; за ред.О. М. Бородіної, І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. — Київ : [б. в.], 2010. — 375 с. : табл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
3Т34Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / П.В.Захарченко, Е.М.Долгий, О.М.Гавриш, Ю.О.Галаган ; М-во освіти і науки України. — Київ : Майстри, 2008. — 339 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
4Т34Теплые стены. - Киев : ОАО "Мастера", 2009. - 72 с. - (Библиотечка журнала "БудМайстер").1Техніка  У корзину
5Т35Терзи, Б. Азбука предпринимателя / Богдан Терзи. — Одесса : ВМВ, 2019. — 399 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
6Т35Террайль, Понсон дю. Тайны Парижа : роман : пер. с фр. - Киев : Глобус, 1992. - 363 с. * *1Художня література  У корзину
7Т35Терлецька, Л. Технологія самоаналізу. — Київ : Главник, 2005. — 94 с. : табл. — (Психологічний інструментарій). ***1Психологія  У корзину
8Т35Терминология нефтяного рынка : толковый словарь-справочник / сост.: Г.Л. Рябцев, С.В. Сапегин, В.В. Осташевский. - Киев : Санспарель, 2009. - 320 с. - (Библиотека профессионала).1Економіка  У корзину
9Т35Терес, Н. В. Тоталітарна топоніміка радянських вулиць Києва в особах : Документи і матеріали / Н.В. Терес, Л.В. Іваницька. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 312 с.24Історія  У корзину
10Т35Терещенко, А. І. Музичне мистецтво : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. І. Терещенко. — Київ : Грамота, 2015. — 127 с. : іл., ноти.1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718