Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т31Телейко, А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : навч. посіб. / А. Б. Телейко, Р. К. Чорней ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ : МАУП, 2007. — 417, [1] с. : табл.9Суспільні науки в цілому  У корзину
2Т31Телегін, Д. Я. Вартові тисячоліть : монумент. антропоморфна скульптура далеких епох. — Київ : Наук. думка, 1991. — 77, [2] с. : іл. * *2Історія  У корзину
3Т32Temnov, A. Mein Unterschrift : Zbierka komorných skladieb [Ноти]. - Užgorod : Lýra, 2015. - 104 c. 1Мистецтво  У корзину
4Т33Теоретико-методичні основи протидії дитячій праці в Україні : навч.-метод. посіб. / [Дорошок Т. О. та ін. ; за заг. ред. Левченко К. Б., Трубавіної І. М.] ; М-во освіти і науки України, Міжнар. жін. правозахисний центр «Ла Страда-Україна». — Київ : Юрисконсульт, 2007. — 333 с. : іл., табл. * *2Держава і право  У корзину
5Т33Теорія радіолокаційних систем : підручник / [Б. Ф. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. С. В. Лєнкова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2008. — 359 с. : іл., табл.5Військова наука  У корзину
6Т33Теоретичні засади моніторингу якості вищої природничої та інженерної освіти / [Корсак К. В. та ін.] ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. — Київ : Пед. думка, 2012. — 207 с. : іл., табл. — (Серія ”Модернізація вищої освіти: світоглядно-педагогічні проблеми”).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Т33Теорія радіолокаційних систем : підручник / [Б. Ф. Бондаренко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Вид. 2-ге, доповн. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. — 383 с. : іл. ***1Військова наука  У корзину
8Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.2Держава і право  У корзину
9Т33Теорія літератури в Польщі : антологія текстів : друга пол. XX – поч. XXI ст. / упорядкув. Богуслава Бакули ; за заг. ред. Володимира Моренця ; пер. з пол. Сергія Яковенка. — Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. — 531 с.2Філологічні науки  У корзину
10Т33Теория аппроксимации и гармонический анализ / В. П. Моторный, В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей, О. И. Кузнецова ; [отв. ред. В. И. Рязанов]. — Киев : Наук. думка, 2012. — 313, [5] с. : ил.1Природничі науки  У корзину
123456789101112131415161718