Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 122 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т35Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т держ. упр., Каф. держ. упр. — Київ : Четверта хвиля, 2008-. 2011: Вип. 5. - 272 с. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Т36Тесленко, А. Ю. Прозові твори ; Драматичні твори ; Вірші ; Листи. - Київ : Наук. думка, 1988. - 480 с. - (Бібліотека української літератури). ^1Художня література  У корзину
3Т36Тесленко, А. Ю. Твори. - Київ : Держлітвидав, 1956. - 542 с.1Художня література  У корзину
4Т37TERRA COSSACORUM : студії з давньої і нової історії України : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. В. Степанкова / відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2007. - 566 с. ^1Історія  У корзину
5Т38Test your level : тести для визначення рівня знань з англійської мови : навч. посіб. / МАУП. - Київ, 2007. - 136 с.299Філологічні науки  У корзину
6Т38Технологія літакобудування : [підруч. для студентів ВНЗ]. У 2 ч. Ч. 1. Типові технологічні процеси виготовлення деталей літальних апаратів / за ред. М. С. Кулика. — Київ : НАУ-друк, 2009. - 367 с. — (Сучасний університетський підручник).1Техніка  У корзину
7Т39Тибо, Жан-Мишель. Избранница богов : пер. с фр. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 285 с. - (Европейский BEST). *0Художня література  У корзину
8Т40Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ - початку ХХ століття. - Київ : Грані-Т, 2007. - 192 с.8Художня література  У корзину
9Т41Тимошенко, В. И. Теоретические основы технической газовой динамики : справ. пособие. - Киев : Наук. думка, 2013. - 431 с.1Природничі науки  У корзину
10Т41Тимошик, М. С. "Лишусь навіки з чужиною..." : митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і укр. відродження. - Вінніпег ; Київ, 2000. - 549 с. 1Історія  У корзину
12345678910111213