Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 122 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т31Телейко, А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : навч. посіб. / А. Б. Телейко, Р. К. Чорней ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ : МАУП, 2007. — 417, [1] с. : табл.90Суспільні науки в цілому  У корзину
2Т31Телеснин, Р. В. Молекулярная физика : учеб. пособие для вузов. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Высш. шк., 1973. - 360 с. :ил.1Природничі науки  У корзину
3Т32Temnov, A. Mein Unterschrift : Zbierka komorných skladieb [Ноти]. - Užgorod : Lýra, 2015. - 104 c. 1Мистецтво  У корзину
4Т33Теорія держави і права : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 368 с.3Держава і право  У корзину
5Т33Теория аппроксимации и гармонический анализ / В. П. Моторный, В. Ф. Бабенко, А. А. Довгошей, О. И. Кузнецова ; [отв. ред. В. И. Рязанов]. — Киев : Наук. думка, 2012. — 313, [5] с. : ил.1Природничі науки  У корзину
6Т35Терзи, Б. Азбука предпринимателя / Богдан Терзи. — Одесса : ВМВ, 2019. — 399 с. : іл., табл. ^1Економіка  У корзину
7Т35Терещенко, А. К. Анатолій Кос-Анатольський. - Київ : Муз. Україна, 1986. - 80 с. - (Творчі портрети українських композиторів).2Мистецтво  У корзину
8Т35Терес, Н. В. Тоталітарна топоніміка радянських вулиць Києва в особах : Документи і матеріали / Н.В. Терес, Л.В. Іваницька. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 312 с. (ᴹᴷᴼ БС8) ^25Історія  У корзину
9Т35Терновська, Т. К. Генетичний аналіз : навч. посіб. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2010. - 335 с.2Природничі науки  У корзину
10Т35Тетерников, Л. И. Рациональная йога. - Москва : Знание, 1992. - 160 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213