Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 219 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т65Травкіна, О. І. Чернігівський колегіум (1700-1786). - Чернігів : ДКП РВВ, 2000. - 120 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Т65”Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність”, Міжнар. наук.-творча конф. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції ”Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність” : [Київ, 2–3 трав. 2012 р. / редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. — Одеса ; Варшава ; Київ : НАКККіМ, 2012. — 245 с.1Мистецтво  У корзину
3Т66Третяк, К. Д. Вишня і черешня / К. Д. Третяк, В. Г. Завгородня, М. І. Туровцев. — Київ : Урожай, 1990. — 171, [2] с. : іл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
4Т66Третяк, В. І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Київ : Наук. думка, 2011. — 279 с.1Природничі науки  У корзину
5Т66Трегубов, Едуард. Корпоративні спори / Е. Трегубов. — Харків : Фактор, 2011. — 533 с. — (Серія „Судова практика і коментарі“). ^0Держава і право  У корзину
6Т66Третьяков, А. П. Старий Хрещатик і його домовласники. – Київ : Сучас. письменник, 2019. – 328 с. : іл.41Історія  У корзину
7Т66Треті Бандерівські читання ”Візія Української держави в ідеології українського націоналізму” : зб. матеріалів : [3 лют. 2016 р., м. Київ / упоряд. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк]. — Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — 392 с.0Історія  У корзину
8Т66Третяк, В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія та практика / В. П. Третяк ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 272 с. : іл., табл.0Суспільні науки в цілому  У корзину
9Т67Тріщук, О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; [відп. ред. О. М. Левчук]. — 2-е вид., перероб. та допов. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 161 с.1Філологічні науки  У корзину
10Т6730 років свободи: повернення до Європи : Сценарії революцій Центрально-Східної Європи кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття : [кат. вист.] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; Нац. мемор. комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності. - Б.в.д. - 42 с. 1Історія  У корзину
12345678910111213141516171819202122