Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 219 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т56Томенко, М. В. Самоозначення України: від історії до політики / М.В. Томенко. — К. : Заповіт, 1998. — 271 с. : табл.*1Політика  У корзину
2Т56Томан, І. Мистецтво говорити / Пер. з чес. В. І. Романця. — Київ : Політвидав України, 1989. — 292, [1] с. : іл.1Психологія  У корзину
3Т56Томан, І. Мистецтво говорити / І. Томан ; [пер. з чес. В. І. Романця]. — Київ : Політвидав України, 1986. — 220, [3] с. : іл.1Психологія  У корзину
4Т56Томенко, М. Д. Микола Трублаїні : біографічна повість. — Київ : Молодь, 1989. — 156, [2] с., 8 арк. іл. — (Уславлені імена).0Філологічні науки  У корзину
5Т56Томазов, В. В. Греческие страницы украинской истории : попул. излож. / Валерий Томазов, Алексей Ясь ; под ред. В. А. Смолия. — Киев : Лыбидь, 2009. — 223 с. : ил.1Історія  У корзину
6Т56Томенко, М. Д. Дика груша : Вибране. Поезії. Поеми. Лірика. — Київ : [Фенікс], 2006. — 447 с. *0Художня література  У корзину
7Т56Томос Агапіс : Документи про відносини Римського і Константинопольського Престолів у 1958-1984 рр. / [Наук. ред., пер., приміт. H.І.Кочан]. — Київ : Дух і літера, 2001. — 558 с.0Релігія  У корзину
8Т60Торгівля цінними паперами в Україні : навч. посіб. / [А.І.Топішко та ін. ; передм. Є. Р. Іванова]. — Київ : АДС УМКЦентр, 2008. — 307 с. : табл. — (Бібліотека фахівця). *1Економіка  У корзину
9Т63Тоцька, О. Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України / О. Л. Тоцька ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Екон. ф-т. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2009. — 248 с. : іл., табл.0Економіка  У корзину
10Т63Тоцька, О. Л. Теорія і практика підприємництва : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Тоцька ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Екон. ф-т. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2009. — 170 с. : іл., табл. *2Економіка  У корзину
12345678910111213141516171819202122