Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т82Тулуб, З. П. Твори : в 3 т. / Зінаїда Тулуб. — Київ : Дніпро, 1991. Т. 3 : В степу безкраїм за Уралом : роман [про Т. Г. Шевченка] / підгот. текстів і склад. прим. Г. М. Бурлаки, 1992. — 572, [1] с.1Художня література  У корзину
2Т83Тумак, О. М. Практикум з методики навчання англійської мови на Буковині (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) : навч. посіб. / О. М. Тумак, Б. І. Лабінська. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2018. - 144 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Т86Туренко, В. Е. Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки / В. Е. Туренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 206 с. : іл.2Філософські науки  У корзину
4Т89«Тої слави козацької повік не забудем…» : іст.-краєзнав. нариси про пам’ятні місця Дніпропетровщини періоду Визвол. війни укр. народу 1648-1654 рр. / Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко, С.М. Плохій та ін. - Дніпропетровськ : Промінь, 1989. - 118 с. : іл.1Історія  У корзину
5Т89Турчин, П. Ф. Фізична та колоїдна хімія : інтеракт. комплекс навч.-метод. забезп. : кредит.-модул. система орг. навч. процесу : для студ. за напрямом підготов. «Екологія» / П. Ф. Турчин ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2009. — 268 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
6Т93Тычинский, В. Звезда : практ. психокоррекция / Вячеслав Тычинский. — Симферополь : АРИАЛ, 2010. — 112 с. : табл. ***1Психологія  У корзину
7Т931000 фактов об Украине / сост. В. М. Скляренко, В. В. Сядро. - Харьков : Фолио, 2011. - 315 с.3Література універсального змісту  У корзину
8Т98Наталена Королева : Життя і творчість у документах та матеріалах : (до 120-річчя з дня народження) / уклад. та авт. передм. І. Тюрменко ; Нац. авіац. ун-т та ін. - Київ, 2008. - 85 с.1Філологічні науки  У корзину
9Т98Тюленев-Лисовик, Л. П. Стратагемы и ловушки / Л. П. Тюленев-Лисовик. — Киев : Феникс, 2008. — 246 с. ***1Психологія  У корзину
10Т98Тюптя, Л. Т. Соціальна робота : теорія і практика : навч. посіб. / Л.Т.Тюптя, І.Б.Іванова ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини «Україна». — 2-е вид., перероб. і допов. — Київ : Знання, 2008. — 574 с. : іл., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
123456789101112131415161718