Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т75Тяпкін, О. К. Геофізичні методи вирішення геоекологічних задач. — Дніпропетровськ : Моноліт, 2006. — 295, [1] с. : табл., іл. — На обкл. дані рос. мовою. — Текст рос.1Природничі науки  У корзину
2Т76Трохимчук, П. П. Математичні основи знань : Поліметричний підхід / П. П. Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк : РВВ ”Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. — 517 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
3Т76Трофим’як, Б. Є. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років XIX ст. до 1939 p.) : навч. посіб. / Б.Є. Трофим’як ; Ін-т змісту і методів навчання. — Київ, 1997. — 418, [1] с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Т76Трофімов, Ю. Л. Інженерна психологія : [Підруч. для студ. психол. спец. вищ. навч. закл.] / [Голов. ред. С.В.Головко]. — Київ : Либідь, 2002. — 262, [1] с. : іл., табл.1Психологія  У корзину
5Т76Трофимук, М. Латинсько-український словник / М. Трофимук, О. Трофимук. – Львів : Вид-во ЛБА, 2001. – 693 с.1Філологічні науки  У корзину
6Т80Труфанов, Г. А. Как хочется тебя вернуть … : повесть / Геннадий Труфанов. — Киев : Вид. дім Д. Бураго, 2010. — 109, [1] с.1Художня література  У корзину
7Т82Тулуб, З. П. Твори : в 3 т. / Зінаїда Тулуб. — Київ : Дніпро, 1991. Т. 2 : кн. 2. Людолови : роман / [підгот. текстів і склад. прим. М. М. Гнатюк], 1992. — 637, [2] с.1Художня література  У корзину
8Т82Зінаїда Павлівна Тулуб : (1890-1964) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2012. — 144, [3] с. : іл., [8] арк. фот.3Філологічні науки  У корзину
9Т82Тулуб, З. П. Сагайдачный : ист. роман / З. П. Тулуб ; [худож.-ил. С. Н. Позняк]. — Днепропетровск : Проминь, 1990. — 571, [1] с., [4] л. цв. ил. * *1Художня література  У корзину
10Т82Туленкова, І. М. Іспанська ділова мова : навч. посіб. для студентів ВНЗ. – Київ : МАУП, 2004. – 112 с.199Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718