Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т66Третьяков, А. П. Старий Хрещатик і його домовласники. – Київ : Сучас. письменник, 2019. – 328 с. : іл. ᵖᵠ 45Історія  У корзину
2Т66Треті Бандерівські читання ”Візія Української держави в ідеології українського націоналізму” : зб. матеріалів : [3 лют. 2016 р., м. Київ / упоряд. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк]. — Київ ; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. — 392 с.1Історія  У корзину
3Т66Третяк, В. П. Дослідження соціальної сфери: методологія та практика / В. П. Третяк ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — 272 с. : іл., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
4Т67Три покоління : живопис, графіка : 110-річчю від дня народж. О. Сиротенка присвячується : [альб. репрод. / авт.-упоряд.: Г. Алавердова]. — Київ : Амон-РА, 2007. — 63 с. : іл., портр. — Зміст: Олександр Сиротенко, Надія Сиротенко, Олександр Вовк, Сергій Вовк 1Мистецтво  У корзину
5Т67Тріщук, О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; [відп. ред. О. М. Левчук]. — 2-е вид., перероб. та допов. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2016. — 161 с.2Філологічні науки  У корзину
6Т6730 років свободи: повернення до Європи : Сценарії революцій Центрально-Східної Європи кінця 80-х - початку 90-х років ХХ століття : [кат. вист.] / Укр. ін-т нац. пам’яті ; Нац. мемор. комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності. - Б.в.д. - 42 с.6Історія  У корзину
7Т6733 запитання і відповіді про Голодомор-геноцид / М-во культури України, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору» ; авт. тексту Лапчинська Н. В. – Дрогобич : Коло, 2018. – 88 с. : іл.7Історія  У корзину
8Т67Три дні вересня вісімдесят дев’ятого : матеріали Установ. з’їзду Нар. руху України за перебудову / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ред. щоріч. «Україна. Наука і культура» ; [упоряд. Є. Жеребецький]. — Вид. 2-е. — Київ : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2009. — 494, [1] с. : іл.2Політика  У корзину
9Т69Тріщук, О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа : [неправильно-правильно] / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. — Київ : НТУУ ”КПІ”, 2015. — 296 с.1Філологічні науки  У корзину
10Т70Троицкая надвратная церковь : 900 лет / отв. за вып. : К. Крайний ; дизайн и верстка : Л. Демирская ; Нац. Киево-Печер. ист.-культур. заповедник. – [Киев, 2012. – 16 с.]10Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718