Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т56Томазов, В. В. Греческие страницы украинской истории : попул. излож. / Валерий Томазов, Алексей Ясь ; под ред. В. А. Смолия. — Киев : Лыбидь, 2009. — 223 с. : ил.1Історія  У корзину
2Т56Томос Агапіс : Документи про відносини Римського і Константинопольського Престолів у 1958-1984 рр. / [Наук. ред., пер., приміт. H.І.Кочан]. — Київ : Дух і літера, 2001. — 558 с.1Релігія  У корзину
3Т63Тоцька, О. Л. Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України / О. Л. Тоцька ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Екон. ф-т. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2009. — 248 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
4Т65Травкіна, О. І. Чернігівський колегіум (1700-1786). - Чернігів : ДКП РВВ, 2000. - 120 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Т65Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір. - Київ : Стилос, 2017. - 234 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
6Т65”Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність”, Міжнар. наук.-творча конф. Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції ”Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність” : [Київ, 2–3 трав. 2012 р. / редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.]. — Одеса ; Варшава ; Київ : НАКККіМ, 2012. — 245 с.1Мистецтво  У корзину
7Т65Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. — 207 с. : іл., табл.0Економіка  У корзину
8Т65Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2 листоп. 2017 р. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 136 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Т66Третяк, К. Д. Вишня і черешня / К. Д. Третяк, В. Г. Завгородня, М. І. Туровцев. — Київ : Урожай, 1990. — 171, [2] с. : іл.1Сільське та лісове господарство   У корзину
10Т66Третяк, В. І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. — Київ : Наук. думка, 2011. — 279 с.1Природничі науки  У корзину
123456789101112131415161718