Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 176 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Т48Ткаченко, Н. Б. Управління державними закупівлями : монографія. - Київ : Книга, 2007. - 296 с. 2Економіка  У корзину
2Т48Ткаченко, А. О. Мистецтво слова (вступ до літературознавства) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. з гуманіт. спец. філологія, журналістика, літ. творчість / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — [2-е вид., випр. і допов.]. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2003. — 448 c.1Філологічні науки  У корзину
3Т48Ткач, Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці XIX – на початку XX ст. / Людмила Ткач. — Чернівці : Книги – XXI, 2000-. Ч. 2 ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича Джерела і соціокультурні чинники розвитку, 2007. — 702 с. : табл.1Філологічні науки  У корзину
4Т49Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів. — Київ : [б. в.], 2010. — 19 с., включ. обкл. — (FINREP. Проект розвитку фінансового сектору - Проект розвитку ринків капіталу / USAID ; USAID). ***1Економіка  У корзину
5Т50Тобі, Україно : Історія Координац. ком. допомоги Україні в США, 1991-2003 / Упоряд.: О.Сліпушко. — Київ : АКОНІТ, 2004. — 255 с., [29] арк. кольор. іл.1Політика  У корзину
6Т50Тофтул, М. Г. Логіка : посібник. — Київ : Вид. центр «Academia», 2003. — 368 с. : іл., табл. — (Альма-матер).1Філософські науки  У корзину
7Т50Тойнбі, Арнольд Дж. Дослідження історії : [У 2 т.] / А. Дж.Тойнбі. — Київ : Основи, 1995-. Т. 1 Скорочена версія томів 1-6 Д.Ч.Сомервелла / Пер. з англ. В.Шовкун, 1995. — 613, [1] с.1Історія  У корзину
8Т50Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. [У 2 т.] Т. 1 Скорочена версія томів 1-6 Д.Ч.Сомервелла / пер. з англ. В.Шовкун. — Київ : Основи, 1995. — 613 с.6Історія  У корзину
9Т50Товстуха, Є. С. Фітотерапія. — Київ : Урожай, 1991. — 191, [1] с. : 54 л. іл.1Медицина  У корзину
10Т50Тофтул, М. Г. Логіка : посібник для студентів вузів / М.Г. Тофтул. — Київ : Вид. центр «Academia», 1999. — 332, [3] с. : іл., табл. — (Гаудеамус).1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718