Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 413 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С18Санд, Жорж. Мопра ; Орас : пер. с фр. - Москва : Худож. лит., 1974. - 574 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
2С18Санников, С. Знаки присутствия. Крещение в контексте баптистской сакраментологии. - Киев : Дух і літера, 2019. - 624 с. - (Современная протестантская теология).1Релігія  У корзину
3С18 Світова та вітчизняна етнодержавницька думка : (у персоналіях) / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. Донец. ін-т внутр. справ МВС України ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. — Київ ; Донецьк, 1997. — 319 с.1Історія  У корзину
4С19Сапеляк, А. Київська церква на слов’янському Сході : Канон.-екумен. аспект / А. Сапеляк ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип’якевича. — Буенос-Айрес ; Львів : [Вид-во Отців Василіан «Місіонер»], 1999. — 231 с. : іл., портр.0Релігія  У корзину
5С20Сарапулова, Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ, 2003. — 263 с. : іл., табл.60Культура. Наука. Освіта  У корзину
6С21Сафарян, А. А. Крылатый богатырь Балтики и Черноморского флота : повесть. - Киев : Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. - 47 с.0Художня література  У корзину
7С21Сафонов, Ю. М. Українська словесність : навч.-метод. посіб. для студентів екон. та юрид. спрямування. - Вид. 2-е, випр. і допов. - Київ : Твім інтер, 2009. - 537 с.1Філологічні науки  У корзину
8С22Сахно, А. К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання. - Київ : Ун-т "Україна", 2004. - 185 с. 1Політика  У корзину
9С22Сахаров, А. Д. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. - Москва : Правда, 1996. - 912 с. ^2Держава і право  У корзину
10С24Світова художня культура : від первісного суспільства до початку середньовіччя : навч. посіб. / О. П. Щолокова, С. В. Шип, О. Л. Шевнюк, О. М. Семашко. - Київ : Вища шк., 2004. - 175 с. : іл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142