Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 510 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С91Сучасна українська мова : Підруч. для студентів гуманіт. спец. вузів / [Григор’єв О.М., Доломан С.Є., Лисенко Ю.В. та ін.] ; За ред. О.Д.Пономарева. — Київ : Либідь, 1997. — 399 с. * *1Філологічні науки  У корзину
2С91Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку : [зб. ст. Всеукр. наук.-практ. конф.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса ; [редкол.: Ю.А.Левенець (голова) та ін.]. — Київ, 2007. — 555 с. : іл., табл. * *1Держава і право  У корзину
3С91Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ – оз. Світязь, 4-8 лип. 2016 р. / Нац. акад. упр., Міжнар. акад. інформатики ; [за наук. ред. М. М. Єрмошенка]. — Київ : Нац. акад. упр., 2016. — 320 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
4С91Сухарєва, С. В. Біблійний вимір української польськомовної прози поберестейської доби / С. В. Сухарєва ; М-во освіти і науки України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2008. — 245, [2] с. : іл.1Філологічні науки  У корзину
5С91Сучасна зарубіжна соціальна філософія : Хрестоматія / [Упоряд. В.Лях ; Пер.: С.Кошарний та ін. ; Голов. ред. С. Головко]. — К. : Либідь, 1996. — 380, [1] с. : табл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні. Програма / Міжнар. фонд «Відродження»).1Філософські науки  У корзину
6С91Сухоруков, А. І. Національна економічна безпека : навч. посіб. / А. І. Сухоруков, С. З. Мошенський, О. М. Петрук ; за ред. А. І. Сухорукова ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — Житомир : Рута, 2010. — 383 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
7С91Суханцева, В. К. Метафизика культуры. — Киев : Факт, 2006. — 366, [1] с.1Філософські науки  У корзину
8С91Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : Близько 6000 слів. — Київ : Довіра, 1999. — 367 с. — (Словники України).2Філологічні науки  У корзину
9С91Сучасні виклики і актуальні проблеми прав інтелектуальної власності в Україні та Європі : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : (25 – 26 жовт. 2016 р.) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвітня орг. інтелектуал. власності ; [редкол.: Бошицький Ю. Л. та ін.]. — Київ ; Львів : Галиц. вид. спілка, 2016. — 213 с. : іл., табл.2Держава і право  У корзину
10С91Сучасна зарубіжна філософія : Течії і напрями : Хрестоматія / [Упоряд.: Лях В.В., Пазенок В.С. ; Голов. ред. Удовік С.Л.]. — Київ : ВАКЛЕР, 1996. — 421, [4] с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні / Міжнар. фонд «Відродження»).1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051