Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 510 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С89Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 190 с. : іл., табл.1Політика  У корзину
2С89Субкультурна варіативність українського соціуму / [Л. Аза та ін. ; за ред. Н. Костенко,. А. Ручки] ; Ін-т соціології НАН України. — Київ : Ін-т соціол. НАН України, 2010. — 287 с. : іл., табл. * *1Суспільні науки в цілому  У корзину
3С89Супруненко, В. П. Народини. Витоки нації: символи, вірування, звичаї та побут українців. - Запоріжжя : МП "Берегиня", 1993. - 136 с. * *1Історія  У корзину
4С90Суровцова, Н. В. Листи / Н.В. Суровцова. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2001-. Кн. 1 [Упоряд. Лук’янова Л.], 2001. — 693 с. : іл.1Історія  У корзину
5С90Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / [Михальченко М. І. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. — 334 с.1Політика  У корзину
6С90Суровцова, Н. В. Спогади / Н.В. Суровцова. — Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 1996. — 431 с.1Історія  У корзину
7С90Суспільно-політичні процеси : наук.-попул. вид. / ГО ”Міжнар. ін-т гуманітар. технологій”, ГО ”Акад. політ. наук”. — Київ, 2016–. 2018: № 1(8).1Політика  У корзину
8С91Сучасна українська література / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ”Нац. парлам. б-ка України” ; [підгот. О. Шимон ; відп. ред. І. Цуріна]. — Київ, 2009. — 55 с. — (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек; вип. 1).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9С91Сучасний тлумачний словник української мови : 55000 слів : Розгорнуті пояснення до слів. Спільнокореневі слова. Слова-синоніми. Фразеол. звороти / [Уклад.: Яковлева А.М., Афонська Т.М.]. — Харків : ПП «Торсінг плюс», 2007. — 670 с. ^2Філологічні науки  У корзину
10С91Сучасне мистецтво : наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — Київ : Акта, 2004-. 2007: Вип. 4.1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051