Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 413 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С68Сохань, П. С. М.С.Грушевський і Academia: ідея, змагання, діяльність / Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М. ; АН України. Ін-т укр. археографії ; [Ред. Л.Анастасьєва]. — Київ, 1993. — 318, [2] с., [8] арк. іл.2Історія  У корзину
2С69Соціальні системи у дискурсі синергетичної парадигми. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 486 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
3С69Социальная энциклопедия. - Москва : Большая Рос. энцикл., 2000. - 438 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
4С69Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій / за ред. С. Макеєва. - Київ : Вища шк. соціології, 2006. - 372 с.0Суспільні науки в цілому  У корзину
5С69Соціологія : корот. енцикл. словник / Соціол. ассоц. України ; під заг. ред. В.І.Воловича ; [уклад.: Волович В.І. та ін.]. — Київ : Укр. Центр духов. культури, 1998. — 727, [1] с. : іл. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
6С69Соціологія : підруч. для соціогуманіт. спец. вищ. навч. закладів / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління ; [Євтух В. Б. та ін. ; гол. ред. В. Б. Євтух]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 359 с. : табл. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
7С69Социальная психология в трудах отечественных психологов. - Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск : Питер, 2000. - 512 с. : ил. - (Хрестоматия по психологии).1Психологія  У корзину
8С70Союз композиторов Украины : справочник / авт.-сост. А. Муха. - Изд. 2-е, доп. - Киев : Муз. Україна, 1984. - 318 с. 1Мистецтво  У корзину
9С71Спадщина : літ. джерелознавство, текстологія / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Фоліант, 2004-. 2011: Т. 6.1Філологічні науки  У корзину
10С71Спадщина : літ. джерелознавство, текстологія / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Фоліант, 2004-. 2006: Т. 2.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142