Знайти документ

Кількість назв:5804

 
Знайдено 652 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С38Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления: теория, конструкции, алгоритмы управления : Теория. Конструкции. Алгоритмы управления / В.А.Тарасов, В.Н. Зиненко, А. И.Чащин, В. В. Науменко ; под ред. В. А. Тарасова ; [Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем]. — Киев : Наук. думка, 2014. — 484, [1] с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
2С38Синівською любов’ю : нариси про чоловіків Обухівщини / [А.М.Овсієнко та ін. ; редкол.: А. Шафаренко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. О. В. Артюшенко]. — Київ : Загруда, 2008. — 196 с. : іл., [32] арк. іл. — (Серія «Історична спадщина Обухівщини»).1Історія  У корзину
3С40Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / за ред.: Дурдиниця В.В. та ін.; Акад. прав. наук України. Наук.-дослід. центр прав. інформатики, Апарат Верх. Ради України. Упр. комп’ютериз. систем. — Київ : Навч. кн., 2005. — 639 с. : іл., табл. 1Техніка  У корзину
4С40Сірка, Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі XIX ст. : на прикл. творчости П. Куліша / Йосиф Сірка. — Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. — 86, [1] с.2Філологічні науки  У корзину
5С40Сиручек, М. Бандеровцы – герои или бандиты? / Милан Сиручек ; пер. с чеш. [М. Сиручек]. — Киев : Паливода А. В., 2015. — 207 с.1Політика  У корзину
6С40Система оперативного управления предприятием «GrossBee XXI» : Руководство пользователя. — [Д. : Арт-Пресс,.-]. Ч. 6 [Уклад. Є.Д.Бугрім], [2004]. — 227 с. : ил., табл. *1Економіка  У корзину
7С40Сірка, Й. Актуально 7 : [зб. публіцист. ст. про актуал. проблеми сучас. України]. - Львів : Галиц. Вид. Спілка, 2016. - 138 с. - (Український погляд).3Політика  У корзину
8С40Сірук, В. Г. Наративні структури в українській новелістиці 80-90-х років XX століття (типологія та внутрішньотекстові моделі) / Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. Філол. ф-т. Каф. укр. л-ри. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2006. — 221, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
9С40Система підтримки прийняття рішень з моніторингу та управління водними ресурсами Львівської області : [метод. посіб. для студ. напряму 6.040106] / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, В. А. Сташук [та ін.] ; [під ред. В. Б. Мокіна] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. ком. України по вод. госп-ву. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 233 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
10С40Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [С. Л. Міранцов та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). — Краматорськ : ДДМА, 2012. — 151 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566