Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 413 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С40Іван Сірко : збірник : для серед. та ст. шк. віку. - Київ : Веселка, 1992. - 151 с. : іл. - (Кошові Запорозької Січі). ^1Історія  У корзину
2С41Ситник, М. Катам наперекір : поезії, проза, спогади : Невмирущій у серцях свого народу – героїчній УПА / упоряд.: М. Неврлий, Г. Булах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 448 с.1Художня література  У корзину
3С41Ситченко, А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах / Анатолій Ситченко. — Київ : Ленвіт, 2011. — 291 с. : табл.2Філологічні науки  У корзину
4С41Ситник, В. Ф. Імітаційне моделювання : Навч. посібник / В.Ф. Ситник, Н.С. Орленко ; Київ. нац. екон. ун-т ; [Ред. Л.П.Бондаренко]. — Київ, 1998. — 230 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
5С42Скарбниця української народної мудрості : прислів’я та приказки. - Харків : Фоліо, 2015. - 63 с. ^3Філологічні науки  У корзину
6С42Скачко, Б. Г. Грипп: эффективная профилактика, рациональное лечение, полноценная реабилитация. – Киев : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 72 с.1000Медицина  У корзину
7С42Скарби нашої пам’яті : фотоальбом / упоряд. Сікорський М.І., Тинна Л.І. ; авт. фото Крячко С.С. — Київ : Мистецтво, 1993. — 189 с. : іл. — Текст укр., англ. 1Мистецтво  У корзину
8С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : (енциклопед. курс) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Харків : Еспада, 2009. — 746 с. : табл.1Держава і право  У корзину
9С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : [підруч. для вищ. учб. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Консум, 2001. — 655 с. : табл., схеми.1Держава і право  У корзину
10С42Віктор Васильович Скопенко. - Київ : Академперіодика, 2010. - 61 с. - (Біобібліографія вчених України). 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142