Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р36Релігієзнавство : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 264 с. ***1Релігія  У корзину
2Р36Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст : [Зб. пр.] / [Редкол.: Горський В.С. (голова) та ін.]. — Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2002. — 310, [1] с. : іл.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Р36Релігієзнавство : навч. посіб. / П.С. Прибутько, М.М. Роговенко, Л.М. Дубчак, Р.В. Михайленко. - Київ : КНТ ; Дакор, 2010. - 208 с.1Релігія  У корзину
4Р36Ректори Київського університету, 1834-2006 / авт.: С. В. Скопенко [та ін.]. - Київ : Либідь, 2006. - 336 с. : іл. (vf)100Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Р39Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах / В.П.Кладько, В.Ф.Мачулін, Д.О.Григор’єв, І.В.Прокопенко ; За ред. В.П.Кладька ; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — Київ : Наук. думка, 2006. — 287 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
6Р39Рендол, Девід. Універсальний журналіст / Пер. з англ. М.Марченко. — Київ : К.І.С., 2007. — 287 с. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Р46Речицький, В. В. Конституційне АБВ : [зібр. вибр. есе та памфлетів] / Всеволод Речицький. — Харків : Права людини, 2016. — 406, [1] с. * *1Держава і право  У корзину
8Р47Решетников, О. Пособие для лидеров возрастной группы скаутов / О. Решетников, А. Шкрябин ; Регион. Бюро Евразии Всемир. Скаут. Бюро. — Київ : Конус-Ю, 2008. — 303 с. : ил., табл. * *1Політика  У корзину
9Р47Решетов, С. Григорий Маразли : Честь паче почести / Сергей Решетов, Лариса Ижик. — О. : ТЭС, 2012. — 333, [2] с. : портр., [8] л. фотоил.1Історія  У корзину
10Р49Ривс, Одри. Гендер и реформирование сектора безопасности : практ. примеры : пер. с англ. - [Женева : Женев. центр демократ. контроля над вооруж. силами, 2012]. - 150 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
123456789101112131415161718