Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р31Реабілітовані історією. У 27 т. Одеська область. Кн. 1. - Одеса : АТ "ПЛАСКЕ", 2010. - 800 с.2Історія  У корзину
2Р32Ревер, В. Б. Літогенез еоценових відкладів Чорноморського сегменту океану Тетіс / Володимир Ревер ; [відп. ред. Ю. М. Сеньковський] ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин, Наук. рада з проблеми ”Геологія і геохімія горючих копалин”, Укр. Нац. ком. Карпато-Балкан. асоц. — Київ : Наук. думка, 2016. — 94, [1] с. : іл., табл., [10] арк. іл.1Природничі науки  У корзину
3Р32Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.). - Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2017. - 544 с.28Історія  У корзину
4Р32Рева, Ю. В. Синергетичний підхід до розвитку загальнолюдських духовних цінностей: технологічний аспект : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рева ; М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг : КДПУ, 2008. — 355 с. : іл., табл., портр. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Р32Ревель, Жан-Франсуа. Відживлення демократії : пер. з фр. - Київ : Критика, 2004. - 591 с.1Політика  У корзину
6Р32Ревуцький, В. В орбіті світового театру. - Київ ; Харків ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1995. - 244 с.2Мистецтво  У корзину
7Р32Ревакович, М. Persona non grata : нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / [з англ. пер. М. Дмітрієва та ін.]. — Київ : Критика, 2012. — 335 с. — (Серія ”Критичні студії” / Ін-т Критики). 8Філологічні науки  У корзину
8Р32Ревакович, М. Зелений дах : поезії. — Київ : Родовід, 1999. — 207 с.2Художня література  У корзину
9Р32Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне : Зб. ст. / НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ; [Відп. ред. О.М.Майборода]. — Київ, 2005. — 186 с.1Політика  У корзину
10Р33Реєнт, О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) / Реєнт О.П., Сердюк О.В. ; НАН України, Ін-т історіі України. - Київ, 2011. - 365 с.1Історія  У корзину
123456789101112131415161718