Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р95Рысак, А. А. Животворный источник духовного вдохновения : Поэзия Леси Украинки в рус. пер. - Львов : Вища шк., 1981. - 147 с.1Філологічні науки  У корзину
2Р95Рьокан. Вибрані поезії : [хайку, танка] / Рьокан ; [пер. з яп. Івана Бондаренка]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 260 c. — Текст укр., яп. (МКО)0Художня література  У корзину
3Р98Рябчук, М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і "розбудова держави". - Київ : Критика, 2000. - 271 с.2Політика  У корзину
4Р98Рябов, С. Г. Політологія: словник понять і термінів. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Вид. дім "КМ Академія", 2001. - 256 с. - (Книга НаУКМА).3Політика  У корзину
5Р98Едуард Андрійович Афонін : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики ; [уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко]. — Київ : НАДУ, 2018. — 106 с. — (Біобібліографія вчених Національної академії державного управління при Президентові України; вип. 1).2Література універсального змісту  У корзину
6Р98Рябчук, М. Постколоніальний синдром : спостереження / Микола Рябчук. — Київ : К. І. С., 2011. — 240 с. : іл. — (Серія ”Сучасність”).1Історія  У корзину
7Р99Ряшко, В. І. Логіка : навч. посіб. / В. І. Ряшко ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Центр учбов. літ., 2009. - 328 с.1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718