Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р85Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — Київ : [б. в.], 2000-. 2020: Вип. 26.9Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Р88Русначенко, А. М. Народ збурений : Нац.-визвол. рух в Україні й нац. рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-50-х рр. — Київ : Унів. вид-во «Пульсари», 2002. — 518 с. : іл., табл.1Історія  У корзину
3Р88Русо, Жан-Жак. Вибрані трактати : пер. з фр. - Харків : Фоліо, 2018. - 603 с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки).0Філософські науки  У корзину
4Р89Руставели, Шота. Витязь в тигровой шкуре. - Минск : Юнацтва, 1981. - 174 с.1Художня література  У корзину
5Р89Руссо, Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – Київ : Port-Royal, 2001. – 348 с.2Філософські науки  У корзину
6Р89Росовецький, С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні. — Київ : [Фітосоціоцентр], 2005-. Ч. 1 Теорія фольклору : Посіб. для ун-тів / [Ред. Н.А.Лисюк], 2005. — 231 с. : табл.1Філологічні науки  У корзину
7Р90Рутинський, М. Й. Музеєзнавство : навч. посіб. / М.Й.Рутинський, О.В.Стецюк. — Київ : Знання, 2008. — 428 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Р93Рибаков, М. О. Хрещатик відомий і невідомий : Краєзн. нариси. — Київ : Кий, 2003. — 501 с. : іл.1Історія  У корзину
9Р94Рыковцев, А. А. Вилково : очерк. - Одесса : Маяк, 1984. - 103 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
10Р95Рильський, М. Т. Народ і краса : збірник / [упоряд., вступ. ст. і прим. І. О. Ільєнка]. — Київ : Мистецтво, 1985. — 382 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718