Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р83Руденко, М. Д. Енерґія проґресу : [ґносис і сучасність : метафіз. поема, публіцистика, поема] / Микола Руденко ; [передм. Б. Олійника]. — Київ : Журналіст України, 2008. — 715 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
2Р83Руденко, М. На дні морському : Трагедія / М. Руденко. — Торонто ; Балтимор : Смолоскип, 1981. — 74 с. : портр. — (Бібліотека «Смолоскипа»; Ч.36).2Художня література  У корзину
3Р83Руденко, І. Б. Курс лекцій з вищої математики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. Б. Руденко, С.Б. Харенко, О. Б. Чернобай ; [за заг. ред. О. Б. Чернобай] ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — 2-ге вид., без змін. — Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. — 265 с. : іл., табл. ***1Природничі науки  У корзину
4Р83Рудич, Ф. М. Політологія : підpуч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. — Вид. 3-є, переробл., доповн. — Київ : Либідь, 2009. — 478, [1] с.2Політика  У корзину
5Р83Руденко, О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС / О. В. Руденко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2009. — 247 с.1Держава і право  У корзину
6Р83Руденко, М. Прозріння : Поезії. Поеми / [Передм. П.Григоренка]. — Передрук самвидав. зб. з України. — Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1978. — XXXII, 365 с. : портр. — (Бібліотека «Смолоскипа»; Ч.27).2Художня література  У корзину
7Р83Руденко, М. Д. Енергія прогресу : (Нариси з фіз. економії) / М.Д. Руденко. — Київ : Молодь, 1998. — 527 с.2Економіка  У корзину
8Р83Рудинеско, Елізабет. Розладнана сім’я / [Пер. з фр. Є.Т.Марічева]. — Київ : Ніка-Центр, 2004. — 228 с. — (Зміна парадигми; Вип.6).1Суспільні науки в цілому  У корзину
9Р83Рудич, Ф. М. Політологія : підpуч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. — Київ : Либідь, 2005. — 478, [1] с.1Політика  У корзину
10Р83Руданський, С. В. Пан та Іван в дорозі : казка : для мол. шк. віку. - Київ : Веселка, 1980. - 16 с. * *1Художня література  У корзину
123456789101112131415161718