Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р81Рошко, М. М. Розкодування : літературознавчі розвідки / Михайло Рошко ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герм. філол., Каф. фр. мови і зарубіж. л-ри. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. — 81, [1] с. * *1Філологічні науки  У корзину
2Р82Рубльов, О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах, (1914-1939) / [Відп. ред. С.В.Кульчицький] ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2004. — 631 с., [XVI] арк. іл.1Історія  У корзину
3Р82Рубльов, О. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід / О. Рубльов, Л. Якубова ; [відп. ред. С. В. Кульчицький] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. — 405 с. : табл.1Історія  У корзину
4Р82Рубинский, А. Ю. Мистическая сущность играющих кукол : Очерки, эссе, пьеса-сценарий. — Харьков : Тимченко, 2004. — 157 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
5Р82Рубан, Б. В. Птицы и птицеводство : Учеб. пособие. — Харьков : Эспада, 2002. — 518, [1] с. : ил., табл., [22] л. цв. фот.1Сільське та лісове господарство   У корзину
6Р82Рубель, В. А. Історія середньовічного Сходу : [Підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл.] / [Голов. ред. С.В.Головко]. — Київ : Либідь, 2002. — 733 c. : іл.2Історія  У корзину
7Р82Рубель, В. А. Нова історія Азії та Африки : Постсередньовіч. Схід ( ХVІІІ - друга пол. ХІХ ст.) : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2007. - 560 с.1Історія  У корзину
8Р82Рубл, Б. Капітал розмаїтости : Транснац. міґранти в Монреалі, Вашинґтоні та Києві / [пер. з англ. Т.Цимбала за участі А.Кулька; наук. ред. Д.Цимбал]. — Київ : Критика, 2007. — 334 с. : табл.43Суспільні науки в цілому  У корзину
9Р82Рубель, В. А. Історія Середньовічного Сходу : темат. хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Рубель. — Вид. 3-є, допов. і переробл. — Київ : Либідь, 2011. — 789, [1] с. * *1Історія  У корзину
10Р83Руда, Н. В. Історія лінгвістичних учень : навч. посіб. / Н. В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 255 с. — (Бібліотека Інституту філології).1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718