Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р95Рысак, А. А. Животворный источник духовного вдохновения : Поэзия Леси Украинки в рус. пер. - Львов : Вища шк., 1981. - 147 с.1Філологічні науки  У корзину
2Р98Рябчук, М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і "розбудова держави". - Київ : Критика, 2000. - 271 с.1Політика  У корзину
3Р98Рябов, С. Г. Політологія: словник понять і термінів. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Вид. дім "КМ Академія", 2001. - 256 с. - (Книга НаУКМА) ^2Політика  У корзину
4Р98Едуард Андрійович Афонін : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики ; [уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко]. — Київ : НАДУ, 2018. — 106 с. — (Біобібліографія вчених Національної академії державного управління при Президентові України; вип. 1).2Література універсального змісту  У корзину
1234567891011121314