Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р75Російсько-український зовнішньоторговельний і зовнішньоекономічний словник. - Київ : Вища шк., 2004. - 735 с.2Філологічні науки  У корзину
2Р75Російсько-український словник-довідник : Близько 102000 сл. і словосполучень / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні ; за ред. В.М.Бріцина ; [упоряд. О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк]. — 2-е вид. — Київ : Довіра, 2008. — 942 с. — (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
3Р75Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ : Наук. думка, 2009. — 512 с. — (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
4Р75Російсько-український навчальний словник : Екологія. Біологія. Генетика / І. Є. Намакштанська [та ін.] ; М-во освіти і науки України [та ін.]. — Донецьк : Норд-Прес, 2009. — 273, [1] с. : іл., табл.1Філологічні науки  У корзину
5Р75Російсько-український словник : Близько 20000 слів / [Упоряд. Т.В.Ковальова]. — Харків : Фоліо, 2007. — 638 с.1Філологічні науки  У корзину
6Р75Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / за заг. ред. Л.Г. Савченко. - Харків : Прапор, 2003. - 542 с.1Філологічні науки  У корзину
7Р77Росул, Т. І. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років XX століття / [Відп. ред. Муха А.]. — Ужгород : ПоліПрінт, 2002. — 207 с. : іл., ноти. ***0Мистецтво  У корзину
8Р78Ростан, Эдмон. Сирано де Бержерак : Героическая комедия в пяти действиях. - Харьков : Фолио, 2010. - 286 с.10Художня література  У корзину
9Р78Ростовський, В. С. Основи наукових досліджень і технічної творчості : [підруч. для студ. спец. 6.140101 вищ. навч. закл.] / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. — Київ : Центр учб. л-ри, 2009. — 95 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Р79Роттердамський, Е. Похвала глупоті ; Домашні бесіди. – Київ : Основи, 1993. – 319 с.2Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718