Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р70Роменець, В. А. Історія психології епохи просвітництва : [Навч. посібник для ун-тів за спец. «Психологія», «Філософія»] / В.А. Роменець. — Київ : Вища шк., 1993. — 567, [1] с. : іл. ***2Психологія  У корзину
2Р70Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : бібліогр. покажч. - Київ : Кн. палата України, 2001. - 24 с. 5Психологія  У корзину
3Р70Ромовська, З. В. Українське цивільне право : заг. частина : академ. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; М-во освіти і науки України. — Вид. 2, допов. — Київ : Правова єдність [та ін.], 2009. — 592, [1] с. : іл. * *1Держава і право  У корзину
4Р70Роменець, В. А. Історія психології XX століття : [Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти, що навч. за спец. «Психологія»] / В.А. Роменець, І.П. Маноха ; [Вступ. ст. В.О.Татенка, Т.М.Титаренко]. — Київ : Либідь, 1998. — 988, [1] с.2Психологія  У корзину
5Р75Рославец, Е. Н. Живопись Франции XVII – XVIII веков / Е. Н. Рославец. — Киев : Мистецтво, 1990. — 221 с. : цв. ил.1Мистецтво  У корзину
6Р75Російсько-українсько-англійський словник з механіки. — Київ : Наук. думка, 2008. — 510 с. — (Словники України).3Техніка  У корзину
7Р75Російсько-український словник наукової термінології : Суспільні науки. — Київ : Наукова думка, 1994. — 594 с.2Філологічні науки  У корзину
8Р75 Російсько-український словник з радіотехніки, радіоелектроніки та радіофізики / [уклад. В.С.Калашник та ін. ; за ред. В.С.Калашника, М.Т.Черпака]. — Київ : Наук. думка, 2007. — 679 с. — (Словники України).1Техніка  У корзину
9Р75Російсько-український геологічний словник / [Виноградов Г. Ф. та ін. ; ред.: І. С. Нечаєва, Л. П. Львова] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київський університет”, 2018. — 912 с.1Природничі науки  У корзину
10Р75Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2016 р., Київ / [упоряд. та наук. ред. П. Гай-Нижник]. — Київ : Леся, 2016. — 347 с. : іл.1Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718