Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р83Руденко, О. В. Уніфікація міжнародного приватного права в ЄС / О. В. Руденко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Рута, 2009. — 247 с.1Держава і право  У корзину
2Р83Рудзицький, А. Й. Я хочу робити й більше нічого я не хочу. Василь Седляр : [про одного з найяскравіших представників "бойчукізму", видатного українського художника]. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 240 с. (Для МКО) *2Мистецтво  У корзину
3Р83Рудин, Уолтер. Функциональный анализ : пер. с англ. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб. ; Москва ; Краснодар : Лань, 2005. - 448 с.1Природничі науки  У корзину
4Р83Руденко, Ю. Основи сучасного українського виховання. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2003. - 328 с. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Р83Степанові Руданському : [збірник]. - Одеса : Маяк, 1968. - 260 с. 1Філологічні науки  У корзину
6Р85Рукопис : Укр. альманах спогадів, щоденників, листів, док., світлин. У 2 т. Т. 1 / під заг. ред. І. М. Дзюби. – Київ : Криниця, 2004. – 608 с. – (Сер. “Б-ка Шевченківського комітету”). 1Історія  У корзину
7Р85Рукопис : Укр. альманах спогадів, щоденників, листів, док., світлин. У 2 т. Т. 2 / за заг. ред. І. М. Дзюби. – Київ : Криниця, 2011. – 606 с. – (Сер. “Б-ка Шевченківського комітету”).2Історія  У корзину
8Р88Русо, Жан-Жак. Вибрані трактати : пер. з фр. - Харків : Фоліо, 2018. - 603 с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки).3Філософські науки  У корзину
9Р88Русова, С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова ; [упоряд., передм., коммент., покажч. О.В.Проскури]. — Київ : Освіта, 1996. — 303, [1] с. : портр. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Р88Русанівський, В. М. Історія української літературної мови : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — Київ : АртЕк, 2001. — 391 с.1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314