Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р69Романишин, Г. Ф. Словарь-справочник аквариумиста / Г. Ф. Романишин, И. И. Шереметьев. - Киев : Урожай, 1990. - 232 с. : ил. 1Природничі науки  У корзину
2Р69Романова, Н. В. Загальна та неорганічна хімія : Практикум : Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / [Голов. ред. В.М.Куценко]. — Київ : Либідь, 2003. — 207 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
3Р69Романовська, О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Кн. 1. Гуманітарна та підприємницька підготовка американців : навч. посіб. / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. - Вінниця : Нова книга, 2009. - 264 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Р69Роман, М. М. Родовід пам’яті не втрачає : повість про пережите і прожите / Марія Роман. — Ужгород : Закарпаття, 2009. — 254 с. : іл. * *1Художня література  У корзину
5Р69Романюк, М. М. Українські часописи Львова, 1848-1939 : [Іст.-бібліогр. дослідж.] / Романюк М.М., Галушко М.В. — Львів : Світ, 2001-. Т. 1 ; Ред. О.Катола, Л.Сідлович] 1848-1900, 2001. — 741, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Р69Романовська, О. О. Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки ХХ-ХХІ століття. Кн. 3. Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 248 с.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Р69Романенко, В. І. Latex у наукових публікаціях : графічні побудови : навч. посіб. / В. І. Романенко, О. В. Романенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. — 351 с. : іл., табл.3Техніка  У корзину
8Р69Олексій Романовський: віхи життя : (до 90-річчя від дня народж.). - Київ : Фенікс, 2008. - 522 с. 4Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Р69Романовский, А. А. Искусство и секреты предпринимательской деятельности. Практические советы начинающим предпринимателям : учеб. пособие / А.А. Романовский, Ю.Ю. Романовская. - Киев : ЭКСОБ, 2002. - 272 с.4Економіка  У корзину
10Р70Роменец, В. А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой. - 2-е изд. - Київ : Либідь, 2003. - 230 с.770Філософські науки  У корзину
123456789101112131415161718