Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 134 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р81Рош, Андре. Перша стать. Зміни та криза чоловічої ідентичності / пер. з фр. І. Славінської. - Київ : Основи, 2018. - 248 с. ^9Суспільні науки в цілому  У корзину
2Р82Руа, Клод. На захист крокодилів : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / переспіви з фр. Євгенії Кононенко. — Київ : Грані-Т, 2008. — 47 с. : іл. — (Дитяча іронічна поезія).10Художня література  У корзину
3Р82Рубльов, О. Органи етнополітичного регулювання в контексті політики коренізації: український досвід / О. Рубльов, Л. Якубова ; [відп. ред. С. В. Кульчицький] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. — 405 с. : табл.1Історія  У корзину
4Р82Руа, Ж. Ж. История рыцарства / Ж.Ж. Руа. — Москва : Алетейа, 1996. — 243, [1] с. : ил. — (Vita memoriae).1Історія  У корзину
5Р82Рубцова, О. П. Поляни - важливий елемент в ландшафтних композиціях доктора біологічних наук, професора Л. І. Рубцова / Рубцова О.Л., Клименко Ю.О. - Київ, 2019. - 36 с. *2Природничі науки  У корзину
6Р82Рубель, В. А. Нова історія Азії та Африки : Постсередньовіч. Схід ( ХVІІІ - друга пол. ХІХ ст.) : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2007. - 560 с.1Історія  У корзину
7Р82Рубл, Б. Капітал розмаїтости : Транснац. міґранти в Монреалі, Вашинґтоні та Києві / [пер. з англ. Т.Цимбала за участі А.Кулька; наук. ред. Д.Цимбал]. — Київ : Критика, 2007. — 334 с. : табл.43Суспільні науки в цілому  У корзину
8Р82Рубан, В. Ф. На протилежному боці від добра : роман. — Київ : Укр. письменник, 2000. — 190, [1] с. : портр. — (Сучасна українська література). ^0Художня література  У корзину
9Р83Руданський, С. В. Співомовки : пісні, приказки, дитячі приказки. — Київ : Дніпро, 1988. - 319 с. — (Бібліотека української класики "Дніпро").1Художня література  У корзину
10Р83Руда, Н. В. Історія лінгвістичних учень : навч. посіб. / Н. В. Руда ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 255 с. — (Бібліотека Інституту філології).1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314