Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р66Рокоссовский, Р. К. Трудными дорогами Победы. - Київ : Україна, 2004. - 254 с.1Історія  У корзину
2Р67Ролз, Джон. Теорія справедливості / Пер. з англ. О.Мокровольський. — Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. — 822 с.1Філософські науки  У корзину
3Р69Романовський, О.О. Вища освіта на зламі тисячоліть. Кн. 1. Ефективна підприємницька освіта як фундамент економічного розвитку демократичного суспільства : наук. вид. - Київ : Деміур, 2000. - 256 с.5Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Р69Романюк, Б. В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навч. посіб. / Б. В. Романюк ; М-во освіти і науки України, Міжвідом. н.-д. центр з пробл. боротьби з організован. злочинністю при РНБО України. — Київ : Аванпост-Прим, 2010. — 303 с. * *1Держава і право  У корзину
5Р69Романюк, М. М. Українська преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) / М.М. Романюк ; [Наук. ред. В.В.Лизанчук] ; НАН України ; Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, Н.-д. центр періодики. — Львів, 1998. — 197, [1] с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Р69Романюк, А. І. Іван Онуфрійович Романюк (1892 - 1929) та його рід : короткий біограф. нарис : внесок у відродження іст. пам’яті Хотинщини / Анатолій Романюк. — Львів : Мс, 2009. — 214, [1] с. : іл.1Історія  У корзину
7Р69Романенкова, Ю. В. Мировоззренческие универсалии периодов Stilwandlung в мировом художественном процессе / Ю. В. Романенкова ; [Акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства]. — Киев : Химджест, 2009. — 274, [1] с. : іл.1Мистецтво  У корзину
8Р69Романова, Г. М. Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій / Г. М. Романова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — Київ : КНЕУ, 2009. — 252 с. : іл., табл. ^1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Р69Романова, Е. А. Здоровье женщины. Профилактика и лечение женских заболеваний / Е. А. Романова. — Харьков : Клуб семейн. досуга, 2009. — 254 с. — (Новая женская энциклопедия).1Медицина  У корзину
10Р69Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) : Іст.-бібліогр. дослідження / М.М. Романюк, М.В. Галушко ; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Н.-д. центр періодики. — Львів, 1999. — 425, [1] с. — (Періодичні видання регіонів України).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718