Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 177 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р12Рабенчук, О. П. Робітничо-селянська інспекція і культурне життя в радянській Україні (1920-1934 рр.) / НАН України. Ін-т історії України ; [Наук. ред. В.М.Даниленко]. — Київ, 2006. — 247 с. * *1Історія  У корзину
2Р15Радишевський, Р. Українська полоністика: проблеми, школи, сильветки. - Київ, 2010. - 620 с. - (Київські полоністичні студії. Т. 17).2Філологічні науки  У корзину
3Р15Радзієвська, Л. К. Нотаріат в Україні : Навч. посіб. / Відп. ред. Л.К.Радзієвська ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 525 с. * *1Держава і право  У корзину
4Р15Радул, В. В. Дослідження особливостей самореалізації особистості / [Радул В. В., Краснощок І. П., Лебедик І. В.]. — Київ : Імекс-ЛТД, 2009. — 350 с. : іл., табл. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Р15Радянські органи державної безпеки в Україні (1918-1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу 19 груд. 2013 р., м. Київ / Ін-т історії України НАН України, Головна редкол. наук.-документ. серії книг ”Реабілітовані історією”, Від. по розробці архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ ; [упоряд.: О. Бажан, Р. Ю. Подкур ; редкол.: В. А. Смолій та ін.]. — Київ : Ін-т іст. України НАН України, 2014. — 469 с. : табл. * *1Історія  У корзину
6Р17Развитие и оптимизация систем контроля атомных электростанций с ВВЭР / [Скалозубов В.И. и др.] ; под ред. В. И. Скалозубова ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. — Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. — 506 с. : ил.2Техніка  У корзину
7Р18Райс, Стивен. Кто я? : Практ. психология для всех / [Пер. В.Шкода и др.]. — 2-е изд., перераб. — Харьков : Кн. клуб семейн. досуга, 2004. — 333, [1] с. : табл.1Психологія  У корзину
8Р19Раковская, Н. М. Литературная критика : Проблемы теории и истории. — Одесса : Астропринт, 2007. — 302 с.1Філологічні науки  У корзину
9Р22Раннє втручання. Моделі соціальних послуг та документація / [Д.Р.Ахмеджанова, В.С.Довбня, Л.П.Дума та ін. ; упоряд. Л.Л.Сідєльнік] ; Укр. фонд. соц. інвестицій. — Київ : ЛДЛ, 2007. — 197 с. : табл.1Економіка  У корзину
10Р24Расевич, Р. П. Сокільські рамена. - Тернопіль : Терно-граф, 2023. - 152 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718