Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П21Пахльовська, О. Є.-Я. Ave, Europa! : ст., доп., публіц. (1989-2008) / Оксана Пахльовська. — Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. — 653 с. : іл.1Політика  У корзину
2П21Пахомова, С. М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах / С. М. Пахомова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. ”Ужгород. нац. ун-т”. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2012. — 341 с. — (Бібліотека української ономастики).1Філологічні науки  У корзину
3П21Паустовский, К. Г. Золотая роза : Повести. Рассказы / К. Г. Паустовский. — Киев : Рад. школа, 1984. — 385 с. : ил. — (Мир в образах).1Художня література  У корзину
4П22Пащак, Я. П. Родимий край, село родиме : докум. нарис. - Київ : Веселка, 2001. - 206 с. : іл.1Історія  У корзину
5П22Пащенко, В. І. Антична література : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. - Вид. 3-є, стер. - Київ : Либідь, 2008. - 718 с.2Філологічні науки  У корзину
6П22Пащенко, В. І. Театр еллінів і римлян : Літературознав. дослідж. — Київ : Веселка, 2004. — 28, [1] с. : іл. — (Урок літератури). 0Філологічні науки  У корзину
7П22Пащенко, М. В. Метафорична природа новели : (структура, рецепція, концептуалізація) / М. В. Пащенко ; [наук. ред. Н. М. Шляхова]. — Одеса : Астропринт, 2009. — 295 с. * *1Філологічні науки  У корзину
8П23Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту : матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф. : 24 квіт. 2009 р. : доповіді та виступи / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Київ : Київський університет, 2009-. Вип. 2 : [редкол.: Безклубий І. А. та ін.], 2009. — 247 с. : іл., табл.5Економіка  У корзину
9П24Пелеш, Кир Юліан. Дидактика. Годеґетика : Біоґрафічні матеріяли ; Додатки. - Харків : Вид. О. Савчук, 2019. - 664 с.1Релігія  У корзину
10П24Пелікан, Я. Виправдання традиції / Ярослав Пелікан ; [пер.: Д. Морозова та ін. ; наук. ред. Д. Морозова]. — Київ : Дух і літера, 2010. — 121 с. — (Bibliotheca Clementina).2Релігія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142