Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 314 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П21Пахарева, Т. А. Опыт акмеизма : (акмеист. составляющая соврем. рус. поэзии). - Киев : Парлам. изд-во, 2004. - 309 с. 1Філологічні науки  У корзину
2П21Пацурія, Н. Б. Страхове право України : навч. посіб. - Київ : Юрінком Інтер, 2006. - 176 с.1Держава і право  У корзину
3П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. Романы и повести. - Москва : Худож. лит., 1967. - 560 с. 1Художня література  У корзину
4П21Пацукевич, В. А. Романтична сюїта [Ноти] : для баяна. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 32 с.2Мистецтво  У корзину
5П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 5. Повесть о жизни. - Москва : Худож. лит., 1968. - 576 с. 1Художня література  У корзину
6П21Паустовский, К. Г. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8. Литературные портреты ; Очерки ; Заметки. - Москва : Худож. лит., 1970. - 448 с.1Художня література  У корзину
7П22Пащак, Я. П. Родимий край, село родиме : докум. нарис. - Київ : Веселка, 2001. - 206 с. : іл.1Історія  У корзину
8П22Памятники национального культурного наследия Украины. Неизведанная Украина : [автомоб.-турист. атлас] / сост. А. Глазовой и др. - Киев : Балтия-Друк, 2012. - 288 с. : ил. (ᴹᴷᴼ БС8)1Природничі науки  У корзину
9П22Пащенко, В. І. Антична література : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко. - Вид. 3-є, стер. - Київ : Либідь, 2008. - 718 с.3Філологічні науки  У корзину
10П22Пащенко, В. І. Світ міфів та легенд Еллади : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. - Київ : Либідь, 2007. - 384 с. : іл. *1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132