Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П86Психологія : з викладом основ релігії / під ред. Ю. Макселона ; [пер. з пол. Т. Чорновіл]. — Львів : Свічадо, 1998. — 319 с.1Психологія  У корзину
2П86”Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності, всеукр. наук.-практ. конф. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічні проблеми адаптації особистості до змінюваних умов життєдіяльності» : тези доп., 13-14 листоп. 2008 р. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. — 174 с. : табл. ***2Психологія  У корзину
3П86Психиатрический энциклопедический словарь / [Й.А.Стоименов, М.Й.Стоименова, П.Й.Коева и др.] ; Межрегион. Акад. упр. персоналом. — [София] ; Киев, 2003. — 1195 с.14Медицина  У корзину
4П86Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини / [Максимова Н. Ю. та ін.] ; Нац. Акад. пед. наук. України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Пед. думка, 2010. — 190, [1] с. : іл., табл. ***1Психологія  У корзину
5П86Психологические основы материального стимулирования труда / В.Н.Гончаров, С.И.Радомский, М.С.Радомская и др. ; Под общ. ред. В.Н.Гончарова. — Донецк : [Куприянов], 2006. — 239 с. : ил., табл. ***1Економіка  У корзину
6П86Психологические основы организации трудового коллектива / В.Н.Гончаров, С.И.Радомский, М.С.Радомская и др. ; Под общ. ред. В.Н.Гончарова. — Донецк : [Куприянов], 2006. — 199, [1] с. : ил., табл. ***1Економіка  У корзину
7П87Птушкін, В. М. Соната для скрипки та фортепіапно [Ноти]. - Київ : Муз. Україна, 1988. - 40 с.1Мистецтво  У корзину
8П88Публіцист мислі й серця : Зб. пр. на пошану 80-річчя Р.Олійника-Рахманного / Упоряд. Ф.П.Погребенник ; Передм. І.Дзюба ; [Ред. В.Мазний]. — Київ : Четверта хвиля, 2000. — XVI, 335 с. : іл., портр.1Філологічні науки  У корзину
9П88Пучков, А. А. Архитектурно-культурологические очерки : феномены, явления, вещи / А.А.Пучков ; [Акад. искусств Украины, Ин-т пробл. соврем. искусства]. — Киев : Изд. дом А+С, 2008. — 174, [1] с. : ил.1Мистецтво  У корзину
10П88Публіцистика. Масова комунікація : [медіа-енциклопедія] / [за заг. ред. В.Ф.Іванова]. — Київ : [Академія Української Преси : Центр Вільної Преси], 2007. — 779 с. : іл., табл. ***1Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142