Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78”Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації”, міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації” : 10 листоп. 2020 р. — Київ : КНУТД, 2020. — 191 с. : іл., табл. (vf)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2П78Програма Президента України "Велике будівництво-2020" : Обличчя / упоряд. Ю. Голик ; худож.-оформлювач О. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2021. - 286 с. : іл.500Економіка  У корзину
3П78Проблеми Чорнобиля : наук.-техн. зб. / Укр. Міжгалузев. наук.-техн. центр ”Укриття”. — Чорнобиль, 1997-. 2002: Вип. 10, ч. 11Техніка  У корзину
4П79Проект ”Україна”. Австрійська Галичина / [авт.-упоряд. Микола Литвин]. — Харків : Фоліо, 2016. — 409, [1] с., [8] арк. іл. ᵖᵠ²1Історія  У корзину
5П80Прокопенко, В. Основной закон механики небесных сфер : повести / Вячеслав Прокопенко ; [ред. Ю. Буряк]. — Киев : Укр. письм., 2009. — 703 с. : ил., портр. ***1Художня література  У корзину
6П80Прокопович, Феофан. Філософські твори = Opera philosophica : В 3-х т. / Пер. з латин. Ю. Ф. Мушака та ін. ; Упоряд. М. Д. Рогович, В. М. Нічик ; Редкол.: В. І. Шинкарук та ін. — Київ : Наук. думка, 1979. Т. 2 : Логіка ; Натур. філософія або фізика, 1980. — 550 с.1Філософські науки  У корзину
7П80Прокопович, Еріх. Кінець австрійського панування в Буковині / Наук.-дослід. центр буковинознавства при Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; [Наук. ред. С.Осачук]. — Чернівці : Золоті литаври, 2004. — 69, [10] с. : іл.1Історія  У корзину
8П80Прокоп’юк, О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Фенікс, 2008. — 295 с. : іл., табл.98Релігія  У корзину
9П80Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.— 2-е вид., допов. і доопрац. — Київ : Вид. дім «СофтПрес», 2006. — 823 с. 5Техніка  У корзину
10П80Прокоп’юк, О. Б. Київська митрополія: топографія посвят : реконструкція реєстру храмів за відом. про церковнослужителів (1780-1783) / Оксана Прокоп’юк ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Пріоритети, 2012. — 207 с. : іл., табл.9Релігія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142