Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П75Прикладна політологія : навч. посіб. / [Бойко О. Д. та ін.] ; за ред. В. П. Горбатенка. — Київ : Вид. центр «Академія», 2008. — 471 с. — (Альма-матер).1Політика  У корзину
2П75Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології : MegaLing-2012 : зб. наук. пр. / НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. — Київ : Довіра, 2013. — 256 с. : іл.3Філологічні науки  У корзину
3П75Признаки Конца Света / Духов. упр. мусульман Украины ; [пер. с араб. и сост.: А. М. Тамим та ін.]. — Киев : АЯ ГРУП, 2018. — 133 с.1Релігія  У корзину
4П75Прибутько, П. С. Політологія : посіб. для підготов. до іспитів / П. С. Прибутько, С. І. Вировий, Р. В. Михайленко. — Київ : Вид. Паливода А. В., 2005. — 152 с.2Політика  У корзину
5П76Принь, О. В. Літопис охорони культурної спадщини в Україні 1945-1991 років : (за матеріалами Донец. та Луган. обл.) / Олександр Принь ; [наук. ред. Титова О. М.] ; М-во внутр. справ України [та ін.]. — Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. — 335 с. : табл.1Історія  У корзину
6П76Примак, Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — Київ, 2006. — 172, [1] с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
7П76Примаченко, Я. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА / Яна Примаченко ; [відп. ред. Г. В. Касьянов] ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2010. — 181 с. : табл.1Історія  У корзину
8П77Прісняков, В. Ф. Виклики сучасності : Мат. моделі. Оптим. вирішення. — Дніпропетровськ : [Шевелев], 2007. — 212 с. : іл., табл.1Філософські науки  У корзину
9П77Пристайко, В. І. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД: трагічне десятиліття 1924-1934 / В.І. Пристайко, Ю.І. Шаповал ; НАН України. Служба безпеки України. Укр. іст. т-во ; [Відп. ред. Ільєнко І.]. — Київ : Україна, 1996. — 330, [5] с., [16] арк. фот.1Історія  У корзину
10П77Пріцак, Омелян. Коли і ким було написано «Слово о полку Ігоревім» / Омелян Пріцак ; [редкол.: Микола Жулинський (голова) та ін.] ; Укр. Наук. Ін-т Гарвард. Ун-ту, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — Київ : Обереги, 2008. — 359 с. — (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії; Т. 7).2Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142