Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П68Правознавство : Навч. посібник / [Колодій А.М., Опришко І.В., Демський С.E. та ін.] ; За ред. В.В.Копєйчикова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — 3-є вид., перероб. і доп. — Київ : Юрінком Інтер, 2000. — 638 с. * *2Держава і право  У корзину
2П68Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист : матеріали парлам. слухань у Верхов. Раді України, 12 жовт. 2016 р. / Верхов. Рада України, Ком. з питань сім’ї, молодіж. політики, спорту та туризму. — Київ : Парлам. вид-во, 2017. — 238, [1] с. : іл., табл. — (Парламентські слухання).1Держава і право  У корзину
3П68Право інтелектуальної власності : підручник для студентів ВНЗ / за ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2002. - 621 с.2Держава і право  У корзину
4П68Правознавство : підручник / [Берлач А. І. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. — 2-е вид., допов. — Київ : Правова єдність, 2009. — 790 с.2Держава і право  У корзину
5П68Право власності в Україні : навч. посіб. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - Київ : Юрінком Інтер, 2000. - 816 с.1Держава і право  У корзину
6П68Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В.Б.Авер’янов, М.А.Бояринцева, І.А.Кресіна та ін.] ; за заг. ред. В.Б.Авер’янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — Київ : Наук. думка, 2007. — 585, [1] с.1Держава і право  У корзину
7П68Правознавча спадщина Глухівщини : [зб. пр.] : до 300-ї річниці проголошення Глухова столицею Лівобереж. України / [упоряд. І. Б. Усенко] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Укр. акад. банк. справи. — Київ : Юрид. думка, 2008. — 351 с., [1] арк. портр.1Історія  У корзину
8П69Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посіб. з перекладу з англ. мови для студ. ВНЗ : до посіб. входить компакт-диск / О. Гон. та ін. - Київ : Факт, 2007. - 134 с.1Філологічні науки  У корзину
9П69Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : модульний курс : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / [М. І. Пентилюк та ін.] ; за ред. М. І. Пентилюк. — Київ : Ленвіт, 2011. — 366 с. : іл., табл.5Філологічні науки  У корзину
10П69Практикум з медичної психології : Навч. посіб. для студ. мед. вищ. навч. зхакл. III-IV рівнів акредитації / [Гавенко В.Л., Вітенко І.С., Самардакова Г.О. та ін.] ; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Харк. держ. мед. ун-т. — Харків : Регіон-інформ, 2002. — 245 с. : іл., табл.1Медицина  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142