Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П65Почепцов, Г. Г. Паблік рилейшнз : навч. посіб. - Київ : Знання, 2000. - 506 с. - (Вища освіта ХХІ століття).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2П66Пошивайло, О. М. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Україна. - Київ : Молодь, 1993. - 399 с. : іл.1Історія  У корзину
3П67Поясик, О. І. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20-30-ті рр. XX ст.) / Оксана Поясик. — Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2008. — 158 с. : іл., табл., ноти.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4П68Правові форми екологічного контролю : навч. посіб. / [Краснова М. В. та ін.] ; за ред. М. В. Краснової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Всеукр. асоц. видавців ”Правова єдність”, 2012. — 759 с. : табл.1Держава і право  У корзину
5П68Праздничная еврейская кухня / сост. В. Кричевский. — Рига : б. и., 1990. — 48 с. : ил. — Прилож. к журн. ”Век”.1Техніка  У корзину
6П68Правове забезпечення державного суверенітету України / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ : Юрид. думка, 2011. — 298 с.1Держава і право  У корзину
7П68Правознавство : Навч. посібник / [Бобир В.І., Демський С.E., Колодій А.М. та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; За ред. Копєйчикова В.В. — 2-е вид., перероб. і доп. — Київ : Юрінком Інтер, 1999. — 699 с. * *1Держава і право  У корзину
8П68Правознавство : навч. посіб. / за ред. С. В. Дрожжиної. - Київ : Знання, 2006. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття).1Держава і право  У корзину
9П68Правове регулювання екологічної безпеки у сільському господарстві України / [М. А. Дейнега, Ю. А. Краснова, Т. С. Новак, О. Ю. Піддубний] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ : Вид. центр НУБіП України, 2015. — 348 с.1Держава і право  У корзину
10П68Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. : 23 жовт. 2020 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін. ; редкол.: Гетьманцева Н. Д. (голова) та ін.]. — Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. — 235 с. : іл., табл., портр.1Держава і право  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142