Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 314 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П78Проблеми романо-германської філології : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. - Ужгород : Ліра, 2006. - 151 с.1Філологічні науки  У корзину
2П78Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАН України. — Київ : Ін-т історії НАН України, 1991-. 2007: Вип. 16, ч. 2.1Історія  У корзину
3П78Проблеми мистецької освіти : типолог. критерії та наук.-метод. розробка / Ін-т культурології Акад. мистецтв України. - Київ, 2008. - 400 с.1Мистецтво  У корзину
4П78Проблеми Чорнобиля : наук.-техн. зб. / Укр. Міжгалузев. наук.-техн. центр ”Укриття”. — Чорнобиль, 1997-. 2002: Вип. 10, ч. 2 1Техніка  У корзину
5П78Проблеми Чорнобиля : наук.-техн. зб. / Укр. Міжгалузев. наук.-техн. центр ”Укриття”. — Чорнобиль, 1997-. 2002: Вип. 10, ч. 11Техніка  У корзину
6П79Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі / упоряд. В. Агеєва. - Київ : Факт, 2003. - 352 с. ^1Художня література  У корзину
7П80Прокоп’юк, О. Б. Духовна консисторія в системі єпархіального управління (1721–1786 рр.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. — Київ : Фенікс, 2008. — 295 с. : іл., табл.98Релігія  У корзину
8П80Прокопович, Т. Філософські праці. Вибране / Теофан Прокопович; [упорядкув., передм. В. Литвинова]. — Київ : Дніпро, 2012. — 615 с. : іл., портр.0Філософські науки  У корзину
9П80Происхождение вещей : очерки первобытной культуры. - Москва : ННН, 1995. - 272 с. : ил. *1Історія  У корзину
10П80Пройдаков, Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування / Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.— 2-е вид., допов. і доопрац. — Київ : Вид. дім «СофтПрес», 2006. — 823 с.ᵖᵠ3Техніка  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132