Знайти документ

Кількість назв:5734

 
Знайдено 411 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П50Політична економія суспільного прогресу Всеволода Голубничого : у 2 т. / за ред. Наталії Супрун ; [НАН України, Ін-т економіки та прогнозування]. — Київ : Наукова думка, 2017-2019. — (Цільова комплексна програма ”Створення та розвиток науково-видавничого комплексу НАН України”). Т. 2 : Вибрані праці / уклад. й упоряд.: Олена Клішова, Наталія Супрун, 2019. — 346, [3] с. : табл. ***1Економіка  У корзину
2П50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с.6Політика  У корзину
3П50Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / Конгрес нац. громад України ; авт.-упоряд. А Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. — Київ : Майстерня кн., 2010. — XXXII, 307, [3] с. : іл., табл. — (Проект ”Українські книжки для виховання толерантності”).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с.1Політика  У корзину
5П50Політична історія України. XX століття : У 6 т. / [НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж.]. — Київ : Генеза, 2002-. [Т. 1 ; Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. На зламі століть (кінець XIX ст. – 1917 p.)] / Леванець Ю.А., Нагорна Л.П., Кармазіна М.С., 2002. — 420 с. : іл.1Політика  У корзину
6П50Політична історія України. XX століття : У 6 т. / [НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж.]. — Київ : Генеза, 2002-. [Т. 3 ; Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938) / С.В.Кульчицький, В.А.Греченко, Л.В.Гриневич та ін.], 2003. — 444, [1] с. : іл.1Політика  У корзину
7П50Полікарпов, В. С. Лекції з історії світової культури : Навч. посіб. / В.С. Полікарпов. — 4-е вид., випр. і допов. — Київ : Знання, 2000. — 359 с. — (Вища освіта XXI століття).1Історія  У корзину
8П50Політологія : навч. енцикл. слов.-довід. : для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / [В. М. Денисенко та ін.] ; за наук. ред. Н. М. Хоми. — 2-ге вид., стер. — Львів : Новий Світ-2000, 2015. — 778 с. — (Вища освіта в Україні).0Політика  У корзину
9П50Поліщук, Н. П. Англо-український філософський словник / Н.П. Поліщук, В.С. Лісовий ; [Голов. ред. С.Головко]. — Київ : Либідь, 1996. — 268, [1] с. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні. Програма / Міжнар. фонд «Відродження»). ***1Філософські науки  У корзину
10П50Політична історія України. XX століття : У 6 т. / [НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж.]. — Київ : Генеза, 2002-. [Т. 2 ; Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920)] / [В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко], 2003. — 479, [1] с. : іл.1Політика  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142