Знайти документ

Кількість назв:4551

 
Знайдено 314 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с.2Політика  У корзину
2П50Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.) / Леванець Ю. А., Нагорна Л. П., Кармазіна М. С. - Київ : Генеза, 2002. - 420 с. : іл. 0Політика  У корзину
3П50Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2019. - 144 с. ^1Суспільні науки в цілому  У корзину
4П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. В.О. Рибілкіна, В.Г. Бодрова. - Київ : Академвидав, 2007. - 672 с. - (Альма-матер). *1Економіка  У корзину
5П50Поліщук, Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. - 492 с. 1Історія  У корзину
6П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с.2Політика  У корзину
7П52Положій, Є. В. Риб’ячі діти. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с. (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
8П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1993 . – 640 с.1Історія  У корзину
9П52Полонська-Василенко, Н. Д. Історія України. У 2 т. Т. 2. Від середини ХVІІ століття до 1923 року. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1993. – 606 с.2Історія  У корзину
10П52Полонська-Василенко, Н. Історія України. У 2 т. Т. 1. До середини ХVІІ століття. - 4-е вид., стер. - Київ : Либідь, 2002. - 672 с. (ᴹᴷᴼ БС34) 299Історія  У корзину
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132